Małgorzata Hohenzollern (urodzona między 1447 a 1450 rokiem, zmarła na zamku we Wkryujściu [Ückermünde] lub w Wołogoszczy [Wolgast], w 1489 roku) herb

Córka Fryderyka II "Żelaznego" Hohenzollerna, księcia-elektora brandenburskiego i Katarzyny Wettin saksońskiej, córki Fryderyka I "Kłotnika" Wettina, księcia-elektora Saksonii.

21 września 1477 roku w Prenzlau (pol. Przęsław lub Przęcław) w Marchi Wkrzańskiej poślubiła (seperacja w 1488 roku) Bogusława X "Wielkiego" Gryfitę (urodzony w Słupsku albo Darłowie, 28 lub 29 maja 1454 roku, zmarł w Szczecinie, 5 października 1523 roku), księcia Bytowa, księcia Darłowa, księcia Lęborka, księcia słupskiego, księcia stargardzkiego, księcia szczecińskiego, księcia Bardowa, księcia rugijskiego, księcia wołogoskiego, księcia Pomorza Zachodniego.

Spośród wszystkich dzieci Fryderyka II przeżyła tylko ona - Małgorzata i jej starsza siostra, Dorota.

Małgorzata brandenburska wyszła za mąż po 21 września 1477 roku w Prenzlau za księcia Bogusława X. Małżeństwo to było wynikiem negocjacji pokojowych pomiędzy władcami Pomorza i Brandenburgii. Wkrótce po ślubie ujawniły się poważne problemy małżeńskie Małgorzaty i Bogusława X. W 1488 roku doszło do separacji po procesie, który dowiódł, że Małgorzata zdradzała męża. Ten w rewanżu zamknął Małgorzatę w zamku w Wkryujściu i rozpoczął starania o rozwód. To doprowadziło do napięć politycznych pomiędzy Brandenburgią a Pomorzem.

Małgorzata zmarła na zamku we Wkryujściu (Ückermünde) lub w Wołogoszczy (Wolgast) w drugiej połowie 1489 roku jeszcze przed podjęciem decyzji rozwodowej przez papieża i została pochowana w kościele parafialnym pw. śś. Piotra i Pawła w Wołogoszczy. Małżeństwo Małgorzaty Brandenburskiej i Bogusława X było bezpotomne.

Małżeństwo to pozostało bezdzietne i w 1488 roku doszło do separacji małżonków. Książę Bogusław X poślubił później królewnę polską Annę Jagiellonkę, rodzoną siostrę Zofii, małżonki margrabiego Fryderyka "Starszego", i miał z nią liczne dzieci.


Żródła:

"HOHENZOLLERNOWIE XV-XIX w. - ELEKTORZY BRANDENBURSCY"- autor: Przemysław Jaworski - 2018


Małgorzata brandenburska w "Wikipedia"


MARGARETA w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Margarete von Brandenburg w "Geneagraphie - Families all over the world" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

07-03-2021