Przybysława Jarosławówna Rurykowiczówna (urodzona około 1115 roku, zmarła 7 maja 1156 roku) herb

Przypuszczalnie córka Jarosława Świętopełkowica Rurykowicza, księcia Włodzimierza Wołyńskiego, syn Światopołka II Rurykowicza, wielkiego księcia kijowskiego.

Około 1136 roku poślubiła Racibora I Gryfity (urodzony około 1110 roku, zmarł 7 maja 1155 lub 1156 roku), księcia pomorskiego.

Z tego małżeństwa pochodziło dwoje dzieci:

Małgorzata Raciborówna (urodzona w 1137 roku, zmarła przed 1197/1198 rokiem), żona Bernarda I (urodzony między 1035 a 1155 rokiem, zmarł w 1190 roku), hrabiego Ratzeburga,

Warcisław (II) (zmarł około 1190 roku), książę sławiński,

Świętopełk (urodzony między 1120 a 1170 rokiem, zmarł 13 listopada 1175 roku lub między 1197 roku a 1198 rokiem), dzielnicowy książę pomorski.

W starszej literaturze podawane są informacje, że oprócz Małgorzaty i Świętopełka do potomstwa Racibora należeli również dzieci:

Bogusław III (zmarł w 1223 roku), książę sławiński,

Bartolomeusz,

Świętopełka,

Dobrosława.

Filiacje te są odrzucane przez współczesną genealogię.

Pochowana w Usedom, w Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy.


Żródła:

Pribyslava Yaroslavna w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Racibor I - Przybysława w "WikipediA"


Przybysława of Volhynia w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

30-01-2021