Salomea Piastówna (urodzona między 1162 a 1164 rokiem, zmarła 11 maja po 1183 roku) herb

Córka Mieszka III "Starego" Piasta, księcia wielkopolskiego, księcia zwierzchniego Polski, wielkiego księcia krakowskiego i Eudoksji Izjasławównej Rurykowiczównej, córki Izjasława II M¶cisławicza Rurykowicza, wielkiego księcia kijowskiego.

Po¶lubiła w 1177 roku Racibora II Gfryfita (urodzony między 1150 a 1156 rokiem, zmarł 14 lub 15 stycznia 1183 roku), księcia sławieńskiego.

¦lub z Salome± doszedł najprawdopodobniej w latach 1173-1174, za czasów pierwszego pryncypatu księcia piastowskiego. Z mariażu z Salome± Piastówn± pochodziło przypuszczalnie dwoje dzieci:

Bogusław I Raciborowic,

Dobrosława ze Sławna, którzy w nauce czasem s± identyfikowani z:

Bogusławem II,

Dobrosław± pomorsk±, dziećmi Bogusława I lub z innymi filiacjami Raciborów, które s± przez badaczy odrzucane.


Żródła:

Racibor Bogusławowic - Salomea Polska w "WikipediA"


Salomea Mieszkówna w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk