KSIĘSTWO PRUSKIE (lenno Polski)

DYNASTIA HOHENZOLLERNÓW

Albrecht von Brandenburg-Ansbach I książę w Prusach 10 kwietnia 1525 roku do 20 marca 1568 roku

Albrecht Friedrich książę w Prusach od 20 marca 1568 roku do 27 sierpnia 1618 roku

Elisabeth von Brandenburg-Küstrin regentka Prus Książęcy od 1577 roku do 8 marca 1578 roku

Georg Friedrich Hohenzollern regent Prus Książęcych od 1578 roku do 26 kwietnia 1603 roku

Joachim Friedrich Hohenzollern regent Prus Książęcych od 26 kwietnia 1603 roku do 18 lipca 1608 roku

Johann Sigismund Hohenzollern regent Prus Książęcych od 18 lipca 1608 roku do 27 kwietnia 1618 roku

KSIĘSTWO PRUSKIE UNIA PERSONALNA Z BRANDENBURGIĄ (lenno Polski do 1657 roku)

Johann Sigismund książę w Prusach od 27 kwietnia 1618 roku do 23 grudnia 1619 roku/2 stycznia 1620 roku

Georg Wilhelm książę Prus od 23 grudnia 1619 roku/2 stycznia 1620 roku do 1 grudnia 1640 roku

SZWEDZKA OKUPACJA PRUS KRÓLEWSKICH (26 września 1629 roku - 12 września 1635 roku)

DYNASTIA WAZÓW (VASA)

Gustaf II Adolf król Szwedzkich Prus Królewskich od 26 września 1629 roku do 6 listopada 1632 roku

Axel Gustafsson Oxenstierna af Södermöre generalny gubernator Prus Królewskich od 1626 roku do 26 września 1631 roku

Johan Banér generalny gubernator Prus Królewskich od 1629 roku do 1630 roku

Bengt Bagge af Berga generalny gubernator Prus Królewskich od 26 września 1631 roku do 18 stycznia 1632 roku

Karl Banér generalny gubernator Prus Królewskich od 18 stycznia 1632 roku do 21 kwietnia 1632 roku

Bengt Bagge af Berga generalny gubernator Prus Królewskich od 21 kwietnia 1632 roku do 16 sierpnia 1632 roku

Christina królowa Szwedzkich Prus Królewskich od 6 listopada 1632 roku do 12 września 1635 roku

Hermann von Wrangel af Salmis generalny gubernator Prus Królewskich od 16 sierpnia 1632 roku do 1635 roku

Johan Nicodem generalny gubernator Prus Królewskich od 21 sierpnia 1635 roku do 12 września 1635 roku

DYNASTIA HOHENZOLLERNÓW

Friedrich Wilhelm "der Große Kurfürst"" książę pruski od 1 grudnia 1640 roku do 9 maja 1688 roku

Ernest Bogusław von Croy namiestnik generalny Prus Książęcych od 1670 roku do 7 lutego 1684 roku

Friedrich III książę Prus od 9 maja 1688 roku do 18 stycznia 1701 roku

KRÓLESTWO PRUSKIE

Friedrich I król w Prusach od 18 stycznia 1701 roku do 25 lutego 1713 roku

Julius Ernst von Tettau gubernator Prus w 1711 roku

Friedrich Wilhelm I "der Soldatenkönig" król w Prusach od 25 lutego 1713 roku do 31 maja 1740 roku

Friedrich II "der Große, Alter Fritz" król w Prusach od 31 maja 1740 roku do 1772 roku, król Prus od 1772 roku do 17 sierpnia 1786 roku

AUSTRIACKA OKUPACJA BERLINA (16 października - 17 października 1757 roku)

András Hadik de Futak gubernator Berlina od 16 października do 17 października 1757 roku

ROSYJSKA OKUPACJA BERLINA (9 października - 12 października 1760 roku)

Gottlob Curt Heinrich Graf von Tottleben gubernator Berlina od 9 października 1760 roku do 12 października 1760 roku

ROSYJSKA OKUPACJA PRUS (24 stycznia 1758 roku - wrzesień 1762 roku)

Wilhelm Graf von Fermor gubernator-generalny Prus od 24 stycznia [4 lutego] 1758 roku do 30 stycznia [10 lutego] 1758 roku (nominalnie do stycznia 1761 roku)

Nicolaus Andreyevich Freiherr von Korff gubernator-generalny Prus od 30 stycznia [10 lutego] 1758 roku do stycznia 1761 roku

Vasiliy Ivanovich Suvorov gubernator-generalny Prus od grudnia 1760 roku [5 stycznia 1761 roku] do 25 grudnia 1761 roku [5 stycznia 1762 roku]

Pyotr Ivanovich Panin gubernator-generalny Prus od 27 grudnia 1761 roku [7 stycznia 1762 roku] do lipca 1762 roku

Fyodor Matveyevich Voyeykov gubernator-generalny Prus od 24 czerwca [4 lipca] 1762 roku do 23 sierpnia [3 września] 1762 roku

Friedrich Wilhelm II król pruski od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku

Hans von Lewaldt niemiecki gubernator Królewca od 26 lipca [6 sierpnia] 1762 roku

Friedrich Wilhelm III król pruski od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

FRANUSKA OKUPACJA (1 listopada 1806 roku - marca 1813 roku).

Henri Jacques Guillaume Clarke francuski gubernator generalny Prus od 3 listopada 1806 roku do 9 sierpnia 1807 roku

Claude-Victor Perrin "Victor" francuski gubernator generalny Prus od 9 sierpnia 1807 roku do 20 sierpnia 1808 roku

Nicolas Jean-de-Dieu Soult francuski gubernator generalny Prus od sierpnia 1808 roku do 27 października 1808 roku

Louis Nicolas d'Avout dit Davout francuski gubernator generalny Prus od października 1808 roku do grudnia 1808 roku

Louis Charles Le Blond de Saint-Hilaire francuski gubernator generalny Prus od 1808 roku do 1809 roku

Charles Pierre François Augereau francuski gubernator generalny Prus od stycznia do 10 lutego 1813 roku

GUBERNATOR WOJSKOWY LANDÓW [między ODRĄ a ŁABĄ] (20 marca 1813 roku - czerwiec 1814 roku)

Anton Wilhelm von L'Estocq gubernator generalny Brandenburgii od grudnia 1808 roku do maja 1809 roku, od 22 lipca 1809 roku do grudnia 1809 roku, wojskowy gubernator Landu od 20 marca 1813 roku do czerwca 1814 roku

GUBERNATOR CYWILNY LANDÓW [między ODRĄ a ŁABĄ] (20 marca 1813 roku - czerwiec 1814 roku)

Johann August Sack gubernator Landów od 20 marca 1813 roku do 1814 roku, cywilny komisarz rządu centralnego w Marchii Brandenburskiej od 6 grudnia 1808 roku do listopada 1810 roku

Friedrich Wilhelm von Bülow gubernator Landów od lutego 1814 roku do czerwca 1814 roku, gubernator Prus Zachodnich i Wschodnich od październiku 1815 roku do 25 lutego 1816 roku

Friedrich Wilhelm IV król pruski od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm Hohenzollern regent Królestwa Pruskiego od 9 października 1858 roku do 2 stycznia 1861 roku

CESARSTWO NIEMIECKIE I KRÓLESTWO PRUSKIE

Wilhelm I król pruski od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Friedrich Wilhelm V król pruski od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II król pruski 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny król pruski od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Pavel Grigorievich Kurłow rosyjski generalnego gubernatora wojskowego Prus Wschodnich od 10 [21] sierpnia 1914 roku do z 29 na 30 sierpnia 1914 roku

K. V. Gunter rosyjski gubernator generalny Prus Wschodnich w 1914 roku

Wilhelm (III) tytualrny król pruski od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis Ferdinand (II) tytualrny król pruski od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytualrny król pruski od 25 września 1994 roku

SPIS HOME