Bengt Bagge af Berga (urodzony 10 stycznia 1594 roku, zmar│ w Asp÷, S÷dermanland, 1 kwietnia 1660 roku) herb

Syn Erika Bagge af Berga i Poletty von Zijlen.

Generalny gubernator Prus Krˇlewskich od 26 wrzeÂnia 1631 roku do 18 stycznia 1632 roku i od 21 kwietnia 1632 roku do 16 sierpnia 1632 roku, gubernator hrabstwa Kronoberg od 1636 roku do 1653 roku, gubernator hrabstwa J÷nk÷ping od 1636 roku do 1639 roku.

PoÂlubi│ Elsa Ryning (zmar│a w Lagn÷, 3 listopada 1656 roku), cˇrkŕ Pedera Nilsson Ryning, cz│onka Szwedzkiej Rady Narodowej i Kerstin Gyllenstierna af Lundholm.

Z Els▒ Ryning mia│:

Erik Bagge af Berga (urodzony w H÷gsby, 1 lipca 1627 roku, zmar│ w Taby, 22 kwietnia 1692 roku), poÂlubi│ Maria Elisabet Fleming (urodzona 1 sierpnia 1638 roku, zmar│a w Taby, Ísterg÷tland, 22 czerwca 1680 roku) - potomstwo,

Ebba Bagge af Berga,

Peder Bagge af Berga (urodzony w Vńxj÷ Landsf÷rsamling, Kronobergs lńn, 2 pa╝dziernika 1636 roku, zmar│ w Stockholm, 26 lutego 1712 roku), poÂlubi│ Elsa Ebba Eriksdotter Fleming af Lais (urodzona w Finlandii, w 1667 roku, zmar│a w Asp÷, S÷dermanlands lńn, w 1734 roku) - zmar│ bezpotomnie,

Bengt Bagge af Berga - zmar│ bezpotomnie,

Nils Bagge af Berga (urodzony oko│o 1659 roku, zmar│ ?) - zmar│ bezpotomnie,

Christina Bagge af Berga,

Catharina Bagge af Berga.

pochowany w Asp÷ Church S÷dermanland County.


»rˇd│a:

Bengt Bagge w "Wikipedia" t│umaczenie: Bogdan Pietrzyk


Bengt Bagge af Berga w "Geni" t│umaczenie: Bogdan Pietrzyk