Hans von Lehwaldt [Lehwald] (urodzony w Labiau, Prusy Wschodnie, 24 czerwca 1685 roku, zmarł w Królewcu, 16 listopada 1768 roku) herb

Syn Georga Christoph von Lehwaldt i Maria Esther von der Trenck, córki Sebastiana von der Trenck.

Poślubił Elisabeth Charlotte von Seydel (zmarła po 173 roku). Poślubił na zamku w Królewcu, 27 marca 1749 roku Anna Sophie Agnes von Buddenbrock (urodzona w 1699 roku, zmarła w 1733 roku).

Johann von Lehwaldt pochodził ze starej, pierwotnie łużyckiej rodziny szlacheckiej von Lehwald. Jego matka Marie Esther pochodziła ze starej pruskiej rodziny baronów von der Trenck. Kariera wojskowa Lehwaldta rozpoczęła się w 1699 roku, kiedy wstąpił do batalionu "Białej Gwardii Grenadierów". Od lata 1702 roku brał udział w wojnie o sukcesję hiszpańską. We wrześniu podczas oblężenia Venlo przeszedł chrzest bojowy. Odkąd jego oddział przybył do południowych Niemiec wiosną 1704 roku, Lehwaldt walczył w bitwie pod Höchstädt. 16 września został awansowany do stopnia chorążego. Od 29 września do 6 października brał udział w oblężeniu Haguenau. Za swoje zasługi Lehwaldt został 4 lutego 1744 roku odznaczony Orderem Orła Czarnego, a w 1742 roku otrzymał już "Pour le Mérite" - najwyższy pruski i niemiecki order wojskowy.

W wojnie siedmioletniej w latach 1756-1763, Lehwaldt był jednym z najważniejszych dowódców wojskowych w Prusach. Fryderyk II zlecił doświadczonemu oficerowi obronę Prus Wschodnich przed Rosjanami. Do tego zadania dysponował tylko 28-tysięczną armią. Rosjanie pod dowództwem feldmarszałka Stepana Fyodorowicza Apraxina starali się wykorzystać swoją wielką przewagę do okrążenia Prusów. Jednak Lehwaldt był w stanie uniknąć tego planu. Pomogły mu problemy logistyczne, z którymi coraz częściej borykali się Rosjanie. Celem operacji rosyjskiej było zdobycie Królewca. Aby temu zapobiec, Lehwaldt zaatakował 55.000 Rosjan 30 sierpnia 1757 roku w pobliżu Groß-Jägersdorf na polecenie swojego króla. Prusacy walczyli dzielnie, potrafili odnieść pewne sukcesy, ale ostatecznie musieli ugiąć się przed przewagą. Rosjanie nie mogli jednak wykorzystać ich zwycięstwa, ponieważ ich problem z zaopatrzeniem nadal nie został rozwiązany. Kłótnie polityczne w Rosji doprowadziły armię Apraxina do wymarszu bez żadnych osiągnięć na początku września. W końcu atak pruski osiągnął swój cel.

Ze względu na zły stan zdrowia Lehwaldt został przeniesiony do Berlina, gdzie w 1759 roku został gubernatorem miasta. 3 października 1760 roku 75-letni Lehwaldt obronił stolicę przed atakiem korpusu rosyjskiego pod dowództwem Gottloba Heinricha von Tottlebena, ale 9 października musiał poddać się Rosjanom wzmocnionym przez korpus austriacki (rosyjska okupacja Berlina). W 1762 roku, po wycofaniu się Rosjan z Prus Wschodnich, ponownie został namiestnikiem tej prowincji i pozostał na tym urzędzie do śmierci.

Lehwaldt zmarł w Królewcu w 1768 roku i został pochowany w kościele w Judytach (Kaliningrad=Królewiec).

Sophie von Buddenbrock poślubiła w 1737 roku Erharda Ernsta von Röder (urodzony w Królewcu, 26 lipca 1665 roku, zmarł w Juditten, 26 października 1743 roku).

Z pierwszego małżeństwa doczekał się:

Marie Charlotte von Lehwaldt (urodzona w 1715 roku, zmarła w 1774 roku), żona: Ottona Günthera von Hertzberg (zmarł w 1756 roku), pruski kapitan; żona: Friedricha von Wegier (zmarł w 1766 roku), preuski kapitan,

Johanna Juliana von Lehwaldt (urodzona w 1730 roku, zmarła w 1783 roku), żona: Hans Sigismund von Hagen (urodzony w 1710 roku, zmarła w 1756 roku), Herr zu Deetz und Grüneberg.

Henriette Wilhelmine von Lehwaldt, żona: Friedricha Wilhelm von Arnstedt, pruski major,

Albertine Luise von Lehwaldt, żona: Christopha Ernsta Schach von Wittenau (urodzony w 1701 roku, zmarł ?), pruski pułkownik,

syn von Lehwaldt (urodzony w 1729 roku, zmarł w 1737 roku).


Żródła:

Johann von Lehwaldt w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Johann von Lehwaldt w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Hans (Lehwaldt) von Lehwaldt w "WikiTree" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Hans von Lehwaldt w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

20-12-2020