Agnieszka Piastówna Żagańska (urodzona pomiędzy 1312 a 1321 rokiem, zmarła 6 lub 7 lipca 1362 roku) herb

Córka Henryka II (IV) "Wiernego" Piasta, księcia żagańskiego, ścinawskiego, głogowskiego, wielkopolskiego, dziedzica Królestwa Polskiego i Matyldy Ballenstedt Askańskiej, córki Hermana III "Długiego" Ballenstedt Askańskiego, margrabiego brandenburskiego na Salzwedel.

W 1332 roku poślubiła Leszka (Lestka) Piast (urodzony między 1290 rokiem a 1292 roku, zmarł w 1336 roku), księcia raciborskiego i kozielskiego. 9 sierpnia 1351 roku poślubia Ludwika I "Sprawiedliwego, Roztropnego, Prawego" Piasta (urodzony między 1313 rokiem a 1321 roku, zmarł w 1398 roku między 6 a 23 grudnia), księcia namysłowskiego, księcia legnickiego, księcia na Lubinie, księcia w Chojnowie, regenta w Legnicy, księcia brzesko-oławskiego, księcia w Kluczborku, księcia w Niemczy.

Agnieszka jest jedyną całkiem pewną córką Henryka "Wiernego". Jako jego córkę wymieniają ją zarówno źródła historiograficzne jak i dyplomatyczne. Jej imię nawiązuje najprawdpodobniej do imienia jej ciotki, żony Ottona III bawarskiego. Jest to zresztą imię pospolite wśród Piastów dolnośląskich, a ponadto występujące w dynastii askańskiej, z której pochodziła matka Agnieszki, Matylda.

Nie wiemy, czy była starsza czy młodsza od Henryka "Żelaznego". Wśród dzieci Henryka "Wiernego" stawiam ją umownie na drugim miejscu, po Henryku. Datę jej urodzenia można ustalić tylko w przybliżeniu. Podobnie jak w wypaku Henryka datę jej urodzin należy zamknąć w latach 1312-1321. Zapewne była jednym z dzieci utrius sexus, o których jako o potomstwie Henryka II wspomina bulla z 1321 roku.

Agnieszka wychodziła dwukrotnie za mąż. Jej pierwszym mężem był Leszek raciborski. Najwcześniejszą wiadomość o małżeństwie Agnieszki z Leszkiem raciborskim podaje bulla papieska z 3 stycznia 1333 roku, z której dowiadujemy się, że małżeństwo to było wóweczas zawarte. J. Dąbrowski kładzie zawarcie tego małżeństwa na koniec 1332 roku, zakładając, że między zawarciem małżeństwa, wysłaniem supliki w sprawie uzyskania dyspensy a odpowiedzią papieską z 3 stycznia 1333 roku upłynęło niewiele czasu. Pogląd Dąbrowskiego uważam za słuszny.

Z uwagi na to, że papież wiedział o małżeństwie Agnieszki z Leszkiem już 3 stycznia 1333 roku, wynika że zostało ono zawarte najpóźniej z końcem listopada 1332 roku. Jakkolwiek teoretycznie małżeństwo to mogło dojść do skutku o kilka lat wcześniej (przed 1332 roku), przychylam się do poglądu Dąbrowskiego, że zostało ono zawarte najprawdopodobniej w 1332 roku.

Leszek zmarł w 1336 roku. Jego małżeństwo z Agnieszką było bezdzietne. Pom śmierci Leszka Agnieszka wyszła za mąż za Ludwika brzeskiego. Data jej powtórnego zamążpójścia zamyka się w granicach lat: 1341 roku (po 18 listopada) a 1345 rokiem. Termin końcowy wynika z faktu, że do 1351 roku z małżeństwa Agnieszki z Ludwikiem zrodzonych zostało sześcioro dzieci.

Z drugiego małżeństwa miała:

Henryk VIII "Waleczny" (urodzony między 1343 a 1345 rokiem, zmarł 11. lipca 1399 roku), książę brzeski, książe lubiński, po nim potomstwo,

Wacław (urodzony w 1346 roku, zmarł około 1369 roku),

Małgorzata (urodzona między 1342 a 1343 roku, zmarła między 18 a 22 lutego 1386 roku), poślubiła Albrechta I (zmarł 12 grudnia 1404 roku), księcia Dolnej Bawarii, hrabiego Hollandii,

Katarzyna (urodzona między 1344 a 1346 rokiem, zmarła między 10 kwietnia 1404 a 4 października 1405 roku), opatka w Trzebnicy,

Jadwiga (urodzona około 1346 roku, zmarła między 30 stycznia 1385 a 1396 roku), poślubila Jana II (zmarł w 1376 roku), księcia oświęcimskiego,

dziecko (urodzone przed 9 lipca 1351 roku, zmarł ?).

Ludwik przeżył Agnieszkę o 36 lat. Jej śmierć nastąpiła 6 lub 7 lipca 1362 roku. Nie znamy miejsca jej pochowania.


Żródła:

Agnieszka "GŁOGOWSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY do 1945 r." - JERZY i ANDRZEJ SADOWSCY, TOM XVIII


"RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH" - K. JASIŃSKIEGO, T. II str. 112.