Amelia Wettin (urodzona we Freibergu, 27 lipca 1516 roku, zmarła na zamku w Ansbach, 9 kwietnia 1591 roku) herb

Córka Henryka "Pobożnego" Wettina, księcia saskiego na Miśni i Osterlandzie i Katarzyny Nikloting, córki Magnusa II Nikloting, księcia meklemburskiego na Schwerinie i Güstrowie.

Regentka Brandenburgii na Ansbach, Księstwa raciborskiego i Księstwa kierniowskiego od 27 grudnia 1543 roku do 1556 roku.

W Freibergu, 25 sierpnia 1533 roku poślubiła Jerzego "Pobożnego" Hohenzollern (urodzony na zamku w Ansbach, 4 marca 1484 roku, zmarł na zamku w Ansbach, 27 grudnia 1543 roku), margrabiego Brandenburgii na Ansbach. księcia karniowskiego, pana Buminina, księcia Tarnowskich Gór, księcia raciborskiego i opolskiego, księcia opawskiego, księcia bytomskiego.

Po śmierci męża była w latach 1543-1556 sprawowała opiekę nad nieletnim synem Jerzym Fryderykiem. Regencję w Brandenburgii na Ansbach sprawowała wspólnie z elektorem saskim Janem Fryderykiem I, elektorem brandenburskiem Albrecht "Alcybiadesem" i Filipem "Wspaniałomyślnym", Landgrafem Hesji.

Amalia wychowywała syna w ścisłym luterańskiej religii, wbrew katolicyzmowi obowiązującego w kraju. Została opisana jako mądra, cnotliwa i bogobojna.

Mając dziewiętneście lat, w 1533 roku poślubiła dwukrotnego wdowca jednego z książąt śląskich, Jerzego Hohenzollerna, z którym doczekała się:

Zofia (urodzona 23 marca 1535 roku, zmarła 22 lutego 1587 roku), poślubiła Henryka XI (urodzony 23 lutego 1539 roku, zmarł 3 marca 1588 roku), księcia legnickiego i chojnickiego, kandydata do trony polskiego,

Barbara (urodzona w 1536 roku, zmarła w 1591 roku),

Dorota Katarzyna (urodzona 23 lutego 1538 roku, zmarła 18 stycznia 1604 roku), poślubiła Henryka V von Plauen (urodzony 9 października 1533 roku, zmarł 24 grudnia 1568 roku), burgrabiego Miśni,

Jerzy Fryderyk (urodzony 5 kwietnia 1539 roku, zmarł w 1603 roku, 26 kwietnia lub między 25 kwietnia a 5 maja), margrabia Brandenburgii na Ansbach, książę raciborski, zmarł bezpotomnie.

Zmarła 19 kwietnia 1591 roku na zamku w Ansbach i została pochowana u boku małżonka w krypcie Margrabiów (Gruft des Markgrafen) w kościele klasztornym cystersów w Heilsbronn.


Żródła:

Aemilia von Sachsen w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Aemilia de Saxe w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"HOHENZOLLERNOWIE XV-XIX w. - ELEKTORZY BRANDENBURSCY"- autor: Przemysław Jaworski - 2018

19-01-2023

26-12-2019