Barbara Hohenzollern (urodzona na zamku berlińskim, 10 sierpnia 1527 roku, zmarła na zamku brzeskim, 12 stycznia 1595 roku) herb

Córka Joachima II Hektora Hohenzollern, księcia-elektora brandenburskiego i Magdaleny Wettin, córki Jerzego "Brodatego" Wettina, księcia Saksonii.

Księżna-regentka na Brzegu od 7 maja 1586 roku do 2 stycznia 1595 roku.

W katedrze berlińskiej, 15 lutego 1545 roku poślubiła Jerzego II "Wspaniałego, Pobożnego, Czarnego" Piasta (urodzony w Legnicy, 18 lipca 1523 roku, zmarł w Brzegu, 7 maja 1586 roku), księcia brzeskiego, księcia oławskiego, księcia ścinawskiego, księcia ziębickiego, regenta Księstwa oleśnickiego, regenta Księstwa legnickiego.

Barbara była najstarszą córką elektora brandenburskiego Joachima II i Magdaleny, córki księcia Jerzego z Saksonii.

W 1537 roku Barbara została zaręczona z Jerzym (Jerzym II), drugim synem księcia Fryderyka II z Legnicy, w ramach sojuszu podpisanego między jej ojcem a Fryderykiem II. Ślub odbył się osiem lat później, 15 lutego 1545 roku w jej ojczyźnie, w Berlinie. Podczas tej samej ceremonii odbyło się także małżeństwo jej brata Jana Jerzego z córką Fryderyka II, Zofią. Jako posag Barbara otrzymała 20.000 florenckich renesansów, które dostarczyli mieszkańcy Brzegu.

Ze związku z Jerzym II mieli siedmioro dzieci:

Barbara (urodzona 24 września 1548 roku, zmarła 29 września 1565 roku),

Joachim Fryderyk (urodzony 29 września 1550 roku, zmarł 25 marca 1602 roku), książę brzeski, po nim potomstwo,

Jan Jerzy (urodzony 17 czerwca 1552 roku, zmarł 6 lipca 1592 roku), książę oławski, zmarł bezpotomnie,

Zofia (urodzona 19 listopada 1556 roku, zmarła 24 sierpnia 1594 roku),

Magdalena (urodzona 14 października 1560 roku, zmarła 2 lutego 1562 roku),

Córka (urodzona i zmarła 6 kwietnia 1561 roku),

Elżbieta Magdalena (urodzona 17 listopada 1562 roku, zmarła 1 lutego 1630 roku), żona: Karola II z Podiebradów (urodzony 15 kwietnia 1545 roku, zmarł 28 stycznia 1617 roku), księcia ziębicko-oleśnickiego.

Dwa lata później w 1547 roku zmarł książę Fryderyk II, a Jerzy odziedziczył księstwo brzeskie, do którego należały miasta Oława, Strzelin, Niemcza, Kluczbork, Byczyna, Wołów i Ścinawa.

Książę Jerzy II zmarł 7 maja 1586 roku, po czterdziestu jeden latach małżeństwa. W testamencie pozostawił księstwo brzeskie żonie jako jej oprawę wdowią z pełną suwerennością nad tymi ziemiami aż do własnej śmierci. Księstwa Oławy i Wołowa zostali przyjęci przez jej synów Joachima Fryderyka i Jana Jerzego jako współwładcó, a ponieważ Barbara była księżną-regntką w Brzegu, obaj bracia postanowili osiedlić się w Oławie. Panowanie Barbary w Brzegu należało do świetności tego miasta.

Zmarła 12 stycznia 1595 roku na zamku brzeskim i spoczęła w kościele zamkowym pw. św. Jadwigi w Brzegu. Po śmierci Barbary Brzeg odziedziczył jej jedyny żyjący syn Joachim Fryderyk, ponieważ jej drugi syn, Jan Jerzy, zmarł już w 1592 roku.


Żródła:

"HOHENZOLLERNOWIE XV-XIX w. - ELEKTORZY BRANDENBURSCY"- autor: Przemysław Jaworski - 2018


Barbara of Brandenburg w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

10-02-2023

27-12-2019