Beatrycze Frangepan (Frankepan) (urodzona około 1480 roku, zmarła na zamku Gyula, albo w 1510 roku, przed 27 marca, albo w 1524 roku) herb

Córka Bernardina (Bernát) Frangepan, hrabiego de Veglia, Modrus i Luisy Marzano d'Aragona, córki Giovanni Francesca Marzano, I księcia di Rossano, III księcia di Sessa, I księcia di Squillace, hrabiego di Carinola, seniora di Palazzo San Gervasio, wielkiego admirała Królestwa Neapolu.

W Modrus, 10 kwietnia 1496 rok poślubiła Jan Korwin Hunyady (urodzony na Śląsku, 2 kwietnia 1473 roku, zmarł w Krapin koło Zagrzebia, 12 października 1504 roku), książę Wegier, książę Głogowa i ścinawski, bana Chorwacji, książę Slawonii i Opawy. W Gyuli, 21 stycznia (per procura), 22 lipca (pro futuro) 1509 roku poślubiła Jerzego "Pobożnego" Hohenzollerna (urodzony na zamku w Ansbach, 4 marca 1484 roku, zmarł na zamku w Ansbach, 27 grudnia 1543 roku), margrabiego Brandenburgii na Ansbach.

W 1509 roku poślubiła Jerzego Hohenzollerna, ale w następnym roku w marcu Beatrycze poroniła i wskutek porodu zmarł. Pochowana w kościele franciszkańskim w Gyula obok córki Elżbiety z pierwszego małżeństwa.

Z pierwszego małżeństwa miała syna i córkę:

Erzsébet Korwin Hunyady (urodzona 21 grudnia 1496 roku, zmarła w 1508 roku),

Kristóf Korwin Hunyady (urodzony w Bihaciu, w 1499 roku, zmarł 17 marca 1505 roku),

Matthias Korwin Hunyady (urodzony w 1504 roku, zmarł w 1508 roku).

Z drugiego małżeństwa miała:

N. (dziecko) (urodzone i zmarło w 1510 roku).


Żródła:

Frangepán Beatrix w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Beatrix de Frangepan Contessa di Veglia w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


BEATRICE Frangepán w "Medinaceli" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"HOHENZOLLERNOWIE XV-XIX w. - ELEKTORZY BRANDENBURSCY"- autor: Przemysław Jaworski - 2018

02-08-2020

26-12-2019