Bolesław IV Piast (urodzony w Legnicy, pomiędzy 1349 a 1352 rokiem, zmarł 3 lub 4 marca 1394 roku) herb

Syn Wacława I Piasta, księcia namysłowskiego, księcia chojnowskiego, księcia legnickiego, księcia lubińskiego, księcia złołotoryjskiego, księcia brzeskiego i oławskiego i Anny Piastówny, córki Kazimierza I Piasta, księcia cieszyńskiego.

Książę legnicki od 2 czerwca 1364 roku do 3 lub 4 marca 1394 roku.

Bolesław IV był trzecim pod względem starszeństwa synem księcia legnickiego - Wacława I i księżniczki cieszyńskiej Anny.

Razem z braćmi w latach 1364-1394 formalny książę legnicki (do 1373 roku regencja stryja Ludwika I).

W 1364 roku Bolesław, osierocony przez ojca, znalazł się wraz z rodzeństwem (bracia Rupert I, Wacław II i Henryk VIII oraz siostra Jadwiga) pod opieką stryja Ludwika I.

Podobnie jak jego bracia - Wacław II i Henryk VIII, Bolesław IV został przeznaczony do stanu duchownego, co miało zapobiec rozdrobieniu i tak już niewielkiego księstwa legnickiego. Dodatkowo 2 grudnia 1372 bracia zawarli układ o niepodzielności księstwa przez następne dziesięć lat. Porozumienie to było następnie sukcesywnie przedłużane i oznaczało przejęcie realnej władzy przez najstarszego Ruperta.

W 1365 roku cesarz Karol IV pozyskał dla Bolesława IV od papieża Urbana V bogate prebendy w diecezji krakowskiej i wrocławskiej.

Po 1373 roku Bolesław IV zdecydował się jednak porzucić karierę duchowną, włączając się aktywniej do rządów nad księstwem legnickim (zgadzając się dalej na formalne współrządy). Przejawiało się to m.in. większym uczestnictwem Bolesława w życiu politycznym i tak 6 lipca 1376 roku książę wziął udział w koronacji Wacława IV na króla rzymskiego w Akwizgranie.

Formalne współrządy z bratem Rupertem I nad księstwem legnickim zostały oficjalnie potwierdzone 6 stycznia 1383 roku podczas odnowienia układu lennego wobec króla Wacława IV.

Bolesław IV legnicki zmarł bezpotomnie 3 lub 4 marca 1394 roku, w wyniku ugodzenia kopią podczas turnieju rycerskiego.


Żródła:

Bolesław IV legnicki w "Wikipedia"


Bolesław IV legnicki of Legnica w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

18-02-2020