Elżbieta Jagiellonka (urodzona na Litwie, 13 listopada 1482 roku, zmarła w Legnicy, 16 lutego 1517 roku) herb

Córka Kazimierza IV Jagiellończyka, króla Polski, wielkiego księcia Litwy i Elżbiety Habsburżanki, córki Albrechta II Habsburga, króla Niemiec, Czech i Węgier.

25 listopada 1515 roku we Wrocławiu poślubiła Fryderyka II "Wielkiego" Piasta (urodzony w Legnicy, 12 albo 14 lutego 1480 roku, zmarł w Legnicy, 17 października 1547 roku), księcia legnickiego, namiestnika Dolnego Śląska, księcia brzeskiego, księcia wołowskiego, księcia zastawnego Głogowa, księcia zastawnego Ziębic.

Była trzynastym i ostatnim dzieckiem Kazimierza IV Jagiellończyka, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, i jego żony Elżbiety Rakuszanki, księżniczki austriackiej, królewny niemieckiej, czeskiej i węgierskiej.

W latach 1505-1509 o jej rękę starał się Bogdan III "Jednooki", hospodar mołdawski, jednak m.in. ze względu na sprzeciw Elżbiety do małżeństwa nie doszło. W listopadzie 1515 roku poślubiła Fryderyka II, księcia legnickiego.

Elżbieta była mocno związana z matką; po śmierci ojca stale przebywała u jej boku. W 1495 roku wraz z matką i swoją siostrą Barbarą odwiedziła na Litwie swojego brata Aleksandra i jego żonę Helenę.

W 1496 roku Jan "Cycero", książę-elektor brandenburski, rozpoczął starania o rękę Elżbiety dla swojego dwunastoletniego syna Joachima.

W 1504 roku król Aleksander Jagiellończyk przyznał jej zaopatrzenie dożywotnie, zabezpieczone na Łęczycy, Radomiu i Przedczu.

Konflikt Zygmunta I "Starego" z hospodarem mołdawskim Bogdanem zakończyło podpisanie 23 stycznia 1510 roku traktatu pokojowego w Kamieńcu Podolskim, mocą którego Bogdan zrezygnował ze starania się o rękę Elżbiety a sporna sprawa Pokucia została oddana do rozstrzygnięcia Władysławowi węgierskiemu.

12 września 1515 roku w Krakowie, biskup wrocławski Jan V Thurzo, w imieniu księcia legnickiego Fryderyka II podpisał układ małżeński. Ślub odbył się we Wrocławiu 25 listopada 1515 roku.

Elżbieta zmarła przy porodzie córki Jadwigi (urodzona 1517 roku, zmarła 2 lutego 1517 roku) i została pochowana w kościele kartuzów w Legnicy. W 1548 roku jej zwłoki zostały przeniesione do innej legnickiej świątyni - kościoła św. Jana.


Żródła:

Elżbieta Jagiellonka w "Wikipedia"

18-02-2020