Fryderyk I Piast (urodzony w Brzegu, 3 maja 1446 roku, zmarł 9 maja 1488 roku) herb

Syn Jana I Piasta, księcia lubińsko-oławskiego i Jadwigi Piastównej legnickiej, córki Ludwika II Piasta, księcia brzeskiego.

Książę chojnowski i strzeliński od po 21 listopada 1453 roku do 9 maja 1488 roku, książę legnicki i oławski od 15 stycznia 1454 roku do 9 maja 1488 roku, książę brzeski od 1481 roku do 9 maja 1488 roku, książę lubiński od 1482 roku do 9 maja 1488 roku, książę na Byczynie, na Wołczynie i na Kluczborku od 1488 roku do 9 maja 1488 roku, starosta generalny Śląska w 1488 roku, starosta generalny Śląska od 1488 roku do 1488 roku.

W Legnicy, 5 września 1474 roku poślubił Ludmiłę Podiebradówną (urodzona 16 października 1456 roku, zmarła w Legnicy, 20 stycznia 1503 roku), księzna na Brzegu i Oławie (oprawa wdowia), regentkę legnicko-brzeską, córkę Jerzego I z Podiebradów, króla Czech i książę-elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, księcia ziębicki, księcia ziemi kłodzkiej, hrabiego kłodzkiego, księcia wrocławskiego, margrabiego Moraw, księcia opawskiego i Joanny z Rožmitalu, córki Jana Leva z Rožmitalu.

Jako jedyny męski przedstawiciel linii brzesko-legnickiej Piastów, Fryderyk w trakcie swego panowania skupił się na konsolidacji ziem należnych do tej gałęzi dynastii. Po śmierci ojca w 1453 roku został władcą Chojnowa i Strzelina, choć ze względu na małoletność rządy regencyjne do 1466 roku sprawowała matka.

W 1454 roku po śmierci babki Małgorzaty opolskiej odziedzieczył Oławę i Niemczę. Otrzymał również w tym czasie we władanie Legnicę. W 1481 roku wykupił od książąt opolskich Brzeg, a w 1488 roku Byczynę, Wołczyn i Kluczbork. Odzyskał również w 1482 roku Lubin.

Poślubił w 1474 roku córkę króla Czech Jerzego z Podiebradu, Ludmiłę, z którą doczekał się trzech synów.


Żródła:

"MONETY KSIĄŻĄT KARNIOWSKICH" - Katalog 1497-1997 - autor: Piotr Kalinowski, 2009


Friedrich I von Liegnitz-Lüben, Herzog w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

24-03-2020