Jan Jerzy Piast (urodzony 17 czerwca 1552 roku, zmarł w Oławie, 6 lipca 1592 roku) herb

Najmłodszy syn Jerzego II "Wspaniałego, Pobożnego, Czarnego" Piasta, księcia brzeskiego i Barbary Hohenzollern Brandenburskiej, córki Joachima II Hektora Hohenzollerna, księcia-elektora brandenburskiego.

Książę oławski i wołowski od 7 maja 1586 roku do 6 lipca 1592 roku.

16 września 1582 roku w Brzegu, poślubił Annę Württemberską (urodzona w Stuttgarcie, 12 czerwca 1561 roku, zmarła w Chojnowie, 7 lipca 1616 roku), córkę Krzysztofa, księcia Würtembergii i Anny Marii Hohenzollern Brandenburskiej, córki Jerzego "Pobożnego" Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Ansbach, księcia karniowskiego, pana Buminina, księcia Tarnowskich Gór, księcia raciborskiego i księcia opolskiego, księcia opawskiego, księcia bytomskiego, regenta Węgier.

7 maja 1586 roku zmarł jego ojciec, Jerzy II. Jan Jerzy ze starszym bratem Joachimem Fryderykiem objęli rządy w księstwie brzeskim. Tymczasowo rezydowali w Oławie, ponieważ Brzeg jako oprawa wdowia przypadł ich matce, Barbarze.

Jan Jerzy był żonaty od 1582 roku z Anną, córką księcia Wirtembergii Krzysztofa. Miał z nią dwójkę dzieci, które nie przeżyły ojca. Po śmierci Jana Jerzego Anna otrzymała Oławę jako oprawę wdowią, którą rządziła do 1594 roku, kiedy wyszła ponownie za mąż za księcia legnickiego Fryderyka IV.


Żródła:

Jan Jerzy oławski w "Wikipedia"


JOHANN GEORG von Brieg w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

15-03-2020