Jan Korwin Hunyád (urodzony na Śląsku, 2 kwietnia 1473 roku, zmarł w Krapin koło Zagrzebia, 12 października 1504 roku) herb

Nieślubny syn Macieja "Sprawiedliwego" I Korwin, antykróla Czech, króla Węgier, księcia głogowskiego i mieszczki wrocławskej nazwiskiem Krebs (Krebil), albo Wiedenka Barbara Edelpöck (Edelpeck).

Graf von Hunyád i Książę Wegier, książę Liptó i hrabia Hunyady od 1479 roku, książę Głogowa i ścinawski jako Jan II od listopada 1488 roku do 1490 roku, ban Chorwacji, Kroacj i Dalmacji od 1499 roku do 12 października 1504 roku, książę Opawy od 12 maja 1485 roku do 1500 roku.

25 listopada 1487 roku na zamku mediolańskim poślubiła (per procura) Blankę Marię Sforza (urodzona w Pawii 5 kwietnia 1472 roku, zmarła w Innsbruku 31 grudnia 1510 roku) córkę Galeazza Marii Sforza księcia Mediolanu i Bony Sabaudzkiej. W Modrus, 10 kwietnia 1496 rok poślubił Beatrycze Frangepán (Frankepán) (urodzona Marzano), córkę Bernardina (Bernát) Frangepan, hrabiego de Veglia, Modrus i Luisy Marzano d'Aragona, córki Giovanni Francesca Mariano/Marino, I księcia di Rossano, III księcia di Sessa, I księcia di Squillace, hrabiego di Carinola, seniora di Palazzo San Gervasio, wielkiego admirała Królestwa Neapolu.

Początkowo ojciec zaplanował dla niego karierę duchownego, jednak z upływem lat zaczęła maleć szansa na doczekanie się potomstwa z żoną, królową Beatrycze. Maciej publicznie ogłosił Jana swoim następcą na tronie węgierskim i uczynił władcą kilku księstw na Śląsku. Z powodu intryg królowej Beatrycze nie powiodła się natomiast próba zaaranżowania jego małżeństwa z Biancą Marią Sforzą. Maciej starał się także o uznanie Jana za następcę tronu Węgier u cesarza Fryderyka III Habsburga za cenę oddania Habsburgom części ziem podbitych we wcześniejszych latach, ale śmierć Macieja przerwała te próby.

Młody książę został zaraz po śmierci ojca zmuszony do zrzeczenia się tronu. Po wyborze Władysława II Jagiellończyka na tron węgierski, złożył hołd nowemu władcy. Uznano natomiast jego tytuły księcia Slawonii i Opawy, ale już pięć lat później zmuszono go do zrzeczenia się także i tych tytułów. W 1498 roku został mianowany banem Chorwacji i Slawonii. Od 1499 do 1502 roku z sukcesami bronił Bośni przed Osmanami, a rok później starał się o tytuł palatyna, ale bez powodzenia, ponieważ sprzeciwiła się temu królowa Beatrycze.

Zmarł w Krapinie, 12 października 1504 roku.


Żródła:

Jan Korwin w "WikipediA"


János Corvin w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


JÁNOS Corvin Hunyadi w "Medinaceli" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"HOHENZOLLERNOWIE XV-XIX w. - ELEKTORZY BRANDENBURSCY"- autor: Przemysław Jaworski - 2018

26-12-2109