Konrad VIII "Młody" Piast (urodzony miedzy 1395 a 1400 rokiem, zmarł między 5 września 1444 a 8 października 1447 roku) herb

Syn Konrada III "Starego" Piasta, księcia połowy Bytomia, połowy Gliwic, połowy Góry, na Koźlu, oleśnickiego i połowy Ścinawy i Guty (Jutta) [Piastówna?], księżnej na Wołowie.

Książę oleśnicki od 1416 roku do 3 września 1427 roku, książę połowy Ścinawy i na Rudnej od 1416 roku do między 5 września 1444 a 8 października 1447 roku, prokurator Zakonu Krzyżackiego w Gardawie od 1425 roku do 1429 roku, prokurator Zakonu Krzyżackiego w Lochstedt od 1429 roku do 1433 roku, komtur krajowy Zakonu Krzyżackiego Czech i Moraw od 1443 roku do między 5 września 1444 a 8 października 1447 roku.

Skromna spuścizna po ojcu oraz fakt, że spośród pięciu synów Konrada III "Starego" był najmłodszy, sprawiły, że nie mógł liczyć na karierę polityczną w malutkim księstewku oleśnickim. Zaważyło to na wybraniu stanu duchownego, który w dobie rozdrobnienia politycznego i rozszerzania się dynastii piastowskiej, był najłatwiejszą drogą wpływania na losy Śląska poprzez uzyskanie prestiżowych (a także dochodowych) godności kościelnych, które książętom z dynastii Piastów przychodziło z łatwością. Najstarszy z rodzeństwa Konrad IV "Starszy" był prepozytem wrocławskiej kapituły katedralnej, a od 1417 roku biskupem wrocławskim, zaś Konrad VI "Dziekan" w 1414 roku został dziekanem kapituły katedralnej.

Konrad VIII "Młody" nie poszedł śladem starszych braci. W 1416 roku wstąpił w szeregi zakonu krzyżackiego. Być może wpływ na tę decyzję miała namowa brata, Konrada VII "Białego", który u Krzyżaków uczył się rycerskiego rzemiosła i po ich stronie walczył w 1410 roku w bitwie pod Grunwaldem. Podczas uroczystego złożenia ślubów zakonnych na zamku w Malborku Konradowi VIII "Młodemu" towarzyszyli wszyscy bracia. Wówczas w zamian za pożyczkę 3000 kop groszy praskich Konrad IV "Starszy", Konrad V "Kącki" i Konrad VII "Biały" zawarli z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Michałem Küchmeistrem von Sternbergiem pakt skierowany przeciwko Polsce i Litwie. Zobowiązali się w nim udzielić pomocy zakonowi, gdyby ten został napadnięty przez wojska króla Polski Władysława II Jagiełły lub wielkiego księcia Litwy Witolda.

Konrad VIII Młody pomimo przyjęcia płaszcza zakonnego nie zrezygnował z rządów na Śląsku. W 1416 roku podczas podziału ojcowizny bracia postanowili nie dzielić skromnej spuścizny po ojcu i poza drobnymi wyjątkami sprawować w niej wspólne rządy. Razem panowali nad okręgami: ścinawskim, wołowskim, wińskim, rudnickim, wąsowskim, prusickim i żmigrodzkim. Po śmierci Konrada VI "Dziekana", Konrad VIII "Młody" objął samodzielne rządy nad Ścinawą i Rudną wraz z okolicznymi terenami. Odtąd począł tytułować się księciem ścinawskim.

W czasie wojen husyckich w 1431 roku pomagał bratu, Konradowi VII "Białemu", w podstępnym odbiciu Gliwic z rąk husytów. Natomiast w 1435 roku przystąpił do ogólnośląskiego związku książąt i miast, który miał strzec zawartego z husytami pokoju.

W 1416 roku bracia odprowadzają uroczyście Konrada VIII "Młodego" do Malborka, gdzie miał wstąpić do Zakonu krzyżackiego i gdzie w okresie maja-czerwca 1416 roku przeszedł inicjację. Był uważany za wzór rycerza chrześcijańskiego.

W latach 1425-1429 Konrad pełnił funkcję prokuratora zakonu w Gardawie. Następnie w latach 1429-1433 wypełniał obowiązki prokuratora zakonu w Lochstedt. Najwyższym stanowiskiem zakonnym, jakie sprawował, był urząd komtura krajowego Czech i Moraw.

Konrad VIII "Młody" jest znany z tego, że sprowadził z okolic Kutnej Hory w komturii czesko-morawskiej zakonu krzyżackiego do Trzebnicy (należącej do księstwa oleśnickiego) zwłoki dziesiątego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego - Konrada von Feuchtwangen (zmarł w 1296 roku). Potem ksienia klasztoru kazała w 1685 roku wykonać nagrobek tumbowy księciu Henrykowi "Brodatemu" i wielkiemu mistrzowi zakonu. Nagrobek ten ciągle stoi w prezbiterium kościoła.


Żródła:

Konrad VIII Młody w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"Oleśnica w czasach książąt piastowskich"


KONRAD [VIII] von Oels w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

27-09-2019