Krystyna (urodzona przed 1150 rokiem, zmarła 23 lutego między 1204 a 1208 rokiem)

Córka Berengara, hrabiego von Sulzbach.

Około 1160 roku poślubiła Bolesława I "Wysokiego, Przystojnego" Piast (urodzony w 1127 roku, zmarł w Leśnicy, 7 lub 8 grudnia 1201 roku), księcia śląskiego, księcia Dolnego Śląska, księcia legnickiego i wrocławskiego, księcia Opola, księcia głogowskiego, księcia otmuchowskiego.

Niemiecka hrabianka.

Przypuszcza się, że była niemiecką hrabianką. Kazimierz Jasiński przypuszczał, że mogła pochodzić z rodu hrabiowskiego z pogranicza sasko-turyńskiego: Eversteinów, Homburgów lub Pappenburgów.

Bolesław był dwukrotnie żonaty, jest bardzo silnie poświadczone przez źródła. Poważne jednak wątpliwości budzi osoba drugiej żony Bolesława. Znakomita większość badaczy przyjęła, że była nią Adelajda, córka Berengara, hrabiego von Sulzbach. Tylko O. Balzer i K. Bieda uznali za drugą żonę Bolesława, nieznaną bliżej Krystynę, uważając zarazem Adelajdę za trzecią z kolei żonę Bolesława. Żadne jednak z licznych żródeł nie nadmienia o trzech małżeństwach tego księcia. Nie ulega natomiast wątpliwości, że drugą żoną Bolesława była Krystyna. Pod dużym natomiast znakiem zapytania stoi sprawa istnienia Adelajdy, uważanej dotąd prawie powszechnie za drugą żonę Bolesława. Rozbieżności źródeł na temat imienia drugiej żony Bolesława nie wyjaśnia niejako kompromisowe rozwiązanie O. Balzera i K. Biedy, uznających Adelajdę za trzecią żonę Bolesława Wysokiego. Wszystko wskazuje na zawarcie przez Bolesława jedynie dwóch małżeństw i na nieistnienie Adelajdy. Jako jego żona jest ona wprawdzie poświadczona przez stosunkowo liczne źródła, przy ich bliższym jednak rozpatrzeniu okazuje się, że są to źródła pochodne w stosunku do "Kroniki polskiej".

Wszelkie wiadomości o Adelajdzie, domniemanej drugiej żonie Bolesława sprowadzają się faktycznie do przekazu wspomnianej kroniki. Z porównania odnośnego przekazu Kroniki polskiej z wiadomościami podanymi przez Epytaphia ducum Slezie w sprawie żon Władysława "Wygnańca" i Bolesława "Wysokiego" wynika:

1) że obydwa przekazy czerpały ze wspólnego źródła, najprawdopodobniej lubiąskiego pochodzenia, oraz

2) że, "Kronika polska" pomyliła imiona żon wspomnianych książąt, przydając Władysławowi za żonę Krystynę (imię to nosiła de facto druga żona Bolesława), a Bolesławowi Adelajdę, pod którym to imieniem w licznych źródłach śląskich występuje Agnieszka, żona "Władysława Wygnańca". Adelajda z "Kroniki polskiej" i źródeł pochodnych jest moim zdaniem - identyczna z drugą żoną Bolesława "Wysokiego", znaną z niezależnych od siebie i zasługujących na pełne zaufanie zapisek obituarnych. W konsekwencji należy uznać Krystynę za matkę tych wszystkich dzieci Bolesława, które dotychczasowa literatura zaliczała do dzieci Adelajdy.

Jeżeli chodzi o pochodzenie Krystyny, to wątpliwe wydaje się, że była ona córką Berengara, hrabiego von Sulzbach. W świetle dotychczasowych żródeł należy uznać jej pochodzenie za bliżej nieznane. Nie znamy również nawet przybliżonej daty jej urodzin. Była zapewne młodsza od urodzonego w 1127 roku Bolesława. Urodziła się jeszcze przed 1150 roku, ponieważ jej małżeństwo z Bolesławem zawarte zostało około 1160 roku

Z małżeństwa z Bolesławem "Wysokim" miała kilkoro dzieci, w tym:

Henryka I "Brodatego", książę śląski, książę-senior krakowski,

Adelajdę Zbysławę, żona Dypolda II Przemyślida, księcia morawskiego,

Berta (zmarła 7 maja, około 1200 roku),

Bolesław (zmarł 18 lipca, między 1175 a 1181 roku),

Konrad (zmarł 5 lipca, między 1175 a 1190 roku),

Jan (zmarł w Pforta, Saksonia, około 1174 roku),

Władysław (zmarł 4 czerwca około 1199 roku).

Starsza literatura błędnie przyjmowała, że drugą żoną Bolesława "Wysokiego" była Adelajda z Sulzbachu, z kolei Krystyna uchodziła za drugą żonę Władysława II "Wygnańca". Okazało się, że Adelajda to postać fikcyjna, a Krystyna była żoną Bolesława "Wysokiego", a nie jego ojca.

Krystyna zmarła 23 lutego w latach 1204-1208. Miejscem jej pochowania jest klasztor cysterski w Lubiążu. Inna wersja przedstawia, iż Krystyna została pochowana w klasztorze w Pforte, w Saksonii.


Żródła:

"GŁOGOWSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY do 1945 r." - JERZY i ANDRZEJ SADOWSCY, TOM XVIII


Krystyna (żona Bolesława I Wysokiego) w "WikipediA"


CHRISTINA w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk