Ludmiła Podiebradówna (urodzona 16 października 1456 roku, zmarła w Legnicy, 20 stycznia 1503 roku) herb

Córka Jerzego I z Podiebradów, króla Czech i książę-elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, księcia ziębicki, księcia ziemi kłodzkiej, hrabiego kłodzkiego, księcia wrocławskiego, margrabiego Moraw, księcia opawskiego i Joanny z Rožmitalu, córki Jana Leva z Rožmitalu.

Księżna na Brzegu i Oławie od 9 maja 1488 roku do 20 stycznia 1503 roku, regentka legnicko-brzeska od 9 maja 1488 roku do 3 kwietnia 1498 roku.

W Legnicy, 5 września 1474 roku poślubiła Fryderyka I Piasta (urodzony w Brzegu, 3 maja 1446 roku, zmarł 9 maja 1488 roku), księcia chojnowskie i strzelińskiego, legnickiego i oławskiego, brzeskiego, lubińskiego, na Byczynie, na Wołczynie i na Kluczborku, staroste generalnego Śląska.

W 1460 roku ojciec zamierzał wydać ją za księcia bawarskiego Jerzego "Bogatego". Małżeństwo miało zapewnić mu sojusznika w staraniach o tron niemiecki. Po zmianie planów politycznych Jerzy z Podiebradów w 1461 roku zaręczył córkę z magnatem węgierskim Wawrzyńcem Uljakim. Chciał w ten sposób pozyskać magnatów węgierskich dla swojego zięcia Macieja Korwina i równocześnie zyskać możliwość szachowania władcy Węgier.

W 1464 roku po śmierci żony Macieja Korwina Katarzyny stosunki pomiędzy królem Węgier i Czech stały się nieprzyjazne. W tej sytuacji powrócono do pomysłu małżeństwa z Jerzym "Bogatym". Układ został zerwany w 1468 roku, gdy król Jerzy z Podiebradów znalazł się w politycznej izolacji. Następnie próbowano wydać Ludmiłę za Władysława Jagiellończyka, ale i ten plan nie został zrealizowany.

5 września 1474 roku Ludmiła poślubiła w Legnicy księcia Fryderyka I. W 1475 roku wraz z mężem udała się na pielgrzymkę do Rzymu z okazji roku jubileuszowego.

Ze związku z Fryderykiem I miała trzech synów:

Jana II (urodzony w 1477 roku, zmarł 6 marca 1495 roku), książę legnicko-brzeski, zmarł bezpotomnie,

Fryderyka II (urodzony 12 lutego 1480 roku, zmarł 17 października 1547 roku), książę legnicki, brzeski, ścinawski, głogowski i ziębicki, po nim potomstwo,

Jerzego I (urodzony zapewne między 1481 a 1483 rokiem, zmarł 30 sierpnia 1521 roku), książę brzeski, zmarł bezpotomnie.

Po śmierci męża (zmarł 9 maja 1488 roku) przez 10 lat sprawowała regencję w imieniu małoletnich synów.


Żródła:

Ludmiła Podiebrad w "Wikipedia"


Ludmilla von Podiebrad w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

19-02-2020