Ludwika Ballenstedt-Anhalt-Dessau Askańska (urodzona w Dessau, 10 lutego 1631 roku, zmarła w Oławie, 25 kwietnia 1680 roku) herb

Córka Jana Kazimierza von Ballenstedt-Anhalt-Dessau Askańskiego, księcia Anhalt-Dessau i Agnieszki Reginar (Pépinnide-Caroling-Reginar) von Hessen-Kassel, córki Maurycego "Uczonego" Reginar (Pépinnide-Caroling-Reginar), landgrafa Hesji na Kassel.

Regentka księstwa legnicko-brzeskiego od 28 lutego 1672 roku do 14 marca 1675 roku, księżna oławsko-wołowska od 28 lutego 1672 roku do 25 kwietnia 1680 roku.

W Dessau, 14 listopada 1648 roku poślubiła Chrystiana Piasta (urodzony w Oławie, 19 kwietnia 1618 roku, zmarł w Oławie, 28 lutego 1672 roku), księcia brzesko-legnickiego, księcia na Oławie i na Wołowie.

Po śmierci męża Chrystiana, księcia wołowskiego, który odziedziczył księstwo legnicko-brzeskie po swoich starszych braciach, Ludwika Anhalcka została regentką księstwa w imieniu małoletniego syna Jerzego Wilhelma. Otrzymała Wołów i Oławę jako oprawę wdowią. Księżna, będąca osobą tolerancyjną i wielkoduszną, wspomagała finansowo katolików, co nie mogło podobać się protestanckim mieszkańcom księstwa. Postanowili oni przyspieszyć uzyskanie pełnoletniości przez syna księżnej i, wbrew jej protestom, cesarz Leopold I ogłosił piętnastoletniego Jerzego Wilhelma pełnoletnim i władcą księstwa. Wkrótce potem, wraz z jego przedwczesną śmiercią w 1675 roku, linia piastowskich książąt legnicko-brzesko-wołowskich wymarła.

Ludwika Anhalcka ostatnie lata życia poświęciła budowie barokowego Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy, przy kościele św. Jana Chrzciciela, które miało upamiętnić wymarły ród Piastów.

Wyznawała kalwinizm, podobnie jak mąż i syn.

Ze związku z Christianem brzeskim miała czworo dzieci:

Karolina (urodzona 2 grudnia 1652 roku, zmarła 24 grudnia 1707 roku), żona: Fryderyka Oldenburga [Schleswig-Holstein-Sondenburg-Wiesenburg] (urodzony 2 lutego 1651 roku, zmarł 7 października 1724 roku), cesarskiego feldmarszałka, księcia Holstein-Sondenburg-Wiesenburg,

Louise (urodzona 28 lipca 1657 roku, zmarła 6 lutego 1660 roku),

Jerzy IV Wilhelm (urodzony 29 września 1660 roku, zmarł 21 listopada 1675 roku), książę legnicko-wołowsko-brzeski, zmarł bezpotomnie,

Christian Ludwig (urodzony 15 stycznia 1664 roku, zmarł 27 lutego 1664 roku).


Żródła:

Ludwika Anhalcka w "Wikipedia"

02-10-2022