Zofia Hohenzollern (urodzona na zamku w Ansbach, 10 marca 1485 roku, zmarła na zamku w Legnicy, 24 maja 1537 roku) herb

Córka Fryderyka V "Starszego" Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Ansbach i Zofii Jagiellonki, córki Kazimierza IV Jagiellończyka, króla Polski, wielkiego księcia Litwy.

24 listopada 1519 roku poślubiła Fryderyka II "Wielkiego" Piasta (urodzony w Legnicy, 12 albo 14 lutego 1480 roku, zmarł w Legnicy, 17 października 1547 roku), księcia legnickiego, namiestnika Dolnego Śląska, księcia brzeskiego, księcia wołowskiego, księcia zastawnego Głogowa, księcia zastawnego Ziębic.

Poślubiła w Legnicy Fryderyka II, książę legnicko-brzeskiego, syn Fryderyka I, księcia legnicko-brzeskiego, potomka dolnośląskiej linii dynastii Piastów, i jego żony Ludmiły, córki Jerzego z Podiebradów, króla Czech. Fryderyk II był przedtem żonaty z ciotką Zofii, królewną polską Elżbietą Jagiellonką zmarłą w 1517 roku, z którą miał rychło zmarłą córkę.

Z Zofią Brandenburską miał troje dzieci:

Fryderyka III (urodzony 22 lutego 1520 roku, zmarł 15 grudnia 1570 roku), książę legnicki, po nim potomstwo,

Jerzy II "Pobożny, Wspaniały" (urodzony 18 lipca 1523 roku, zmarł 7 maja 1586 roku), książę brzeski, po nim potomstwo,

Zofia (urodzona w 1525 roku, zmarła 6 lutego 1546 roku), żona Jana Jerzego Hohenzollerna (urodzony 11 września 1525 roku, zmarł 8 stycznia 1598 roku), księcia-elektora brandenburskiego.

Zofia zmarła 24 maja 1537 roku na zamku w Legnicy i została pochowana w kościele kartuzów pod Legnicą, skąd jej szczątki w 1548 roku przeniesiono do nowopowstałego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy.


Żródła:

"HOHENZOLLERNOWIE XV-XIX w. - ELEKTORZY BRANDENBURSCY"- autor: Przemysław Jaworski - 2018

18-02-2020