POCZET WŁADCÓW ŚLĄSKA

W 1138 roku podział Polski na dzielnice - dzielnica śląska od 1138 roku do 1675 roku

Księstwo Śląskie 1138-1163

w 1173 roku Śląsk został podzielony na dzielnice: wrocławsko-opolską z (ziemią lubuską oraz raciborską)

Księstwo wrocławskie 1173-obecnie

Księstwo opolskie 1173-obecnie

Księstwo raciborskie 1173-obecnie

w XIII wieku rozpadł się na księstwa: brzeskie, głogowskie, jaworskie, legnickie, nyskie (biskupie), świdnickie, wrocławskie, żagańskie

Księstwo żagańskie 1241-obecnie

Księstwo legnickie 1248-obecnie

Księstwo brzeskie 1248-obecnie

Książęta głogowscy 1248-obecnie

Księstwo świdnicko-jaworskie 1278-obecnie

Księstwo cieszyńskie 1280-obecnie

Księstwo bytomsko-kozielskie 1281/1281-obecnie

Księstwo oświęcimskie 1290-obecnie

Księstwo oleśnickie 1312-obecnie

Księstwo ziębickie 1322-obecnie

Księstwo zatorskie 1433-obecnie

Księstwo rybnicko-żorsko-pszczyńskie 1412/1456-1478/1765-obecnie

Księstwo niemodlińsko-strzeleckie 1313/1323-1382/1460

Księstwo-biskupstwo nyskie 1302-1810/1850

Księstwo siewierskie 1284-1443, księstwo-biskupstwo siewierski 1443-1951

ŚLĄSK CZESKI

Księstwo opawskie 1269-obecnie

Księstwo karniowskie 1377-obecnie

PAŃSTWA STANOWE - DOLNY i GÓRNY ŚLĄSK od końca XV wieku

Sycowskie Państwo Stanowe (Groß-Wartenberg) 1489-obecnie

Żmigrodzkie Wolne Państwo Stanowe (Trachenberg) 1492-obecnie

Milickie Wolne Państwo Stanowe (Militsch) 1494-1809

Wodzisławskie Wolne Państwo Stanowe (Vladislaviensis lub Loslauviensis) 1502-1742

Pszczyńskie Wolne Państwo Stanowe (Pleß) 1517-obecnie

Goszczackie państwo stanowe (Goschütz) 1670-obecnie

Bytomskie Wolne Państwo Stanowe ziemii bytomskiej (Beuthen) od 1600 roku państw mniejszych, wolne państwo stanowe od 1697-obecnie

państwo stanowe ziemii bogumińskiej (Oderberg)

Siedlisko-Bytomsko Odrzańskie Państwo Stanowe (Carolath-Beuthen) 1697-obecnie

Bielskie Państwo Stanowe niższego rzędu (Bielitz) 1572-1752, wolne państwo stanowe 1751-1752, księstwo niższego rzędu 1752-1754, księstwo 1754-1848

Lublinickie Państwo Stanowe ("Lublintz") od 1587 roku

Mysłowickie Państwo Stanowe (Herrschaft Myslowitz) - lenno zamkowe od 1536 roku (wolne lenno zamkowe 1360-1536)

Ciszkowskie państwo stanowe (Freyhan)

Książowickie państwo stanowe (Fürstenstein) 1509-obecnie

Frydekowskie państwo stanowe (Friedeck) 1573-1797

Frysztackie państwo stanowe (Freistadt) 1572-1855

Ziębicko-Ząbkowickie wolne mniejsze państwo stanowe 1795-1803

Niemodlińskie państwo stanowe (Herrschaft Falkenberg) 1581-obecnie

SPIS HOME


Żródła:

Księstwa śląskie w "Wikipedia"