KSIĘSTWO WROCŁAWSKIE 1146-1918

PIASTOWIE

Bolesław IV "Kędzierzawy" książę śląski od 1146 roku do 1163 roku i od 1166 roku do 1173 roku

Mieszko IV "Plątonogi" książę wrocławski od 1163 roku do 1173 roku

Bolesław I "Wysoki, Przystojny" książę wrocławski od 1179 lub 1180 roku do 7 lub 8 grudnia 1201 roku

Henryk I "Brodaty" książę wrocławski od 7 lub 8 grudnia 1201 roku do 19 marca 1238 roku

Henryk II "Pobożny" koregent od 1234 roku do 19 marca 1238 roku, książę wrocławski od 19 marca 1238 roku do 9 kwietnia 1241 roku

Bolesław II "Rogatka" książę Dolnego Śląska od 9 kwietnia 1241 roku do 1248 roku

Henryk III "Biały" książę wrocławski od 1248 roku do 3 grudnia 1266 roku

Konrad I książę wrocławski od 1248 roku do 1248 roku

Anna Przemyślidówna regentka śląska od 9 maja 1241 roku do czerwca 1242 roku

Władysław książę wrocławski od 1248 roku do 3 grudnia 1266 roku, regent w imieniu Henryka IV "Probusa" od 3 grudnia 1266 roku

Henryk IV "Probus" książę wrocławski od 3 grudnia 1266 do 23 czerwca 1290 roku

PRZEMYŚLIDZI

Przemysł Ottokar II Przemyślid książę wrocławski od 1270 roku do 1273 roku

PIASTOWIE

Henryk V "Głogowski" książę wrocławski od 23 czerwca 1290 roku do 1296 roku

Bolesław III "Hojny, Rozrzutny" książę na Legnicy, Brzegu i Wrocławiu od 22 lutego 1296 roku do 1311 roku

Elżbieta Kaliska regentka legnicko-wrocławska od 22 lutego 1296 roku do 28 września 1304 roku

Bolko I "Surowy" regent legnicko-wrocławski od 22 lutego 1296 roku do 9 listopada 1301 roku

Regencja księstwa legnicko-wrocławskiego przez biskupa wrocławskiego 1301-1303

- Jan III Romka regent księstwa legnicko-wrocławski od 9 listopada 1301 roku do 1302 roku

- Henryk z Wierzbna regent księstwa legnicko-wrocławski od 9 listopada 1301 roku do 1303 roku

-Wacław II Przemyślid regent legnicko-wrocławski od 8 stycznia 1303 roku do 21 czerwca 1305 roku

Władysław książę wrocławski od 4 sierpnia 1306 roku do 1311 roku między 5 października a 4 listopada

Henryk VI "Dobry" książę wrocławski od 1311 roku do 24 listopada 1335 roku

Księstwo wrocławskie włączone w 1335 roku do korony czeskiej

WIGÉRIDES (LIMBURG-LUKSEMBURGOWIE)

Jan "Ślepy" książę wrocławski od 1335 roku do 26 sierpnia 1346 roku

Konrad von Borschnitz starosta Księstwa wrocławskiego w 1336 roku

Henryk von Haugwitz starosta Księstwa wrocławskiego od 1337 roku do 1339 roku

Konrad von Falkenhailm starosta Księstwa wrocławskiego od 1339 roku do 1341 roku

Henryk Stercze starosta Księstwa wrocławskiego od 1341 roku do 1343 roku

Karol IV książę wrocławski od 26 sierpnia 1346 roku do 29 listopada 1378 roku

Burchard Magdeburski starosta Księstwa wrocławskiego od 1357 roku do 1358 roku

rajcy wrocławscy - starostowie Księstwa wrocławskiego od 1358 roku do 1359 roku

Konrad von Falkenhailm starosta Księstwa wrocławskiego od 1358 roku do 1361 roku

rajcy wrocławscy - starostowie Księstwa wrocławskiego od 1361 roku do 1369 roku

Tymo von Colditz starosta Księstwa wrocławskiego od 1361 roku do 1383 roku

Waclaw IV książę wrocławski od 29 listopada 1378 roku do 16 sierpnia 1419 roku

Piotr de Mylen starosta Księstwa wrocławskiego w 1380 roku

Herman z Choustnika starosta Księstwa wrocławskiego od 1383 roku do 1389 roku

Henryk z Duby starosta Księstwa wrocławskiego od 1389 roku do 1395 roku

Stefan z Opoćna starosta Księstwa wrocławskiego od 1395 roku do 1397 roku (róznież starosta namysłowskimi)

Herman von Reichenbach starosta Księstwa wrocławskiego od 1397 roku do 1398 roku (również starosta namysłowskimi)

Jan von Mühlheim starosta Księstwa wrocławskiego od 1398 roku do 1400 roku (również starosta namysłowskimi)

Benesz z Choustnika starosta Księstwa wrocławskiego od 1400 roku do 1403 roku (również starosta namysłowskimi)

rajcy wrocławscy - starostowie Księstwa wrocławskiego od 1403 roku do 1404 roku

Benesz z Choustnika starosta Księstwa wrocławskiego od 1404 roku do 1408 roku (również starosta namysłowskimi)

Janko z Chotiemitz starosta Księstwa wrocławskiego od 1409 roku do 1413 roku (również starosta namysłowskimi)

Henryk z Łażan starosta Księstwa wrocławskiego od 1413 roku do 1420 roku (również starosta namysłowskimi)

Zygmunt książę wrocławski od 16 sierpnia 1419 roku do 7 czerwca 1421 roku

Albert z Koldice starosta Księstwa wrocławskiego od 1420 roku do 7 czerwca 1421 roku

Konrad "Starszy" Piast oleśnicki starosta (namiestnik) Księstwa wrocławskiego od 16 kwietnia 1422 roku do 1423 roku

interregnum 1421-1436

Albert z Koldice starosta Księstwa wrocławskiego od 1423 roku do 1424 roku

rajcy wrocławscy - starostowie Księstwa wrocławskiego od 1425 roku do 1439 roku

Zygmunt książę wrocławski od 16 sierpnia 1436 roku do 9 grudnia 1437 roku

Albrecht Hohenzollern starosta Księstwa wrocławskiego w 1439 roku

HABSBURGOWIE

Albrecht książę wrocławski od 27 grudnia 1437 roku do 27 października 1439 roku

Władysław "Pogrobowiec" książę wrocławski od 27 października 1439 roku do 23 listopada 1457 roku

Elżbieta Luksemburska regentka Księstwa wrocławskiego od 27 października 1439 roku do 15 maja 1440 roku

Jerzy z Podiebrad regent Księstwa wrocławskiego od 1452 roku do 1457 roku

rajcy wrocławscy - starostowie Księstwa wrocławskiego w 1440 roku

Leonard Assenheimer starosta Księstwa wrocławskiego

Franciszek von Hagen starosta Księstwa wrocławskiego

Konrad "Biały" Piast oleśnicki starosta Księstwa wrocławskiego w 1440 roku

rajcy wrocławscy - starostowie Księstwa wrocławskiego od 1441 roku do 1454 roku

Henryk [Hainz] "Starszy" Dompnig starszy (senior) rady miejskiej i starosta księstwa wrocławskiego od 1450 roku do 1454 roku

Henryk IV z Roźmberka starosta Księstwa wrocławskiego od 1454 roku do 25 stycznia 1457 roku

Jan II z Roźmberka starosta Księstwa wrocławskiego od 1457 roku do 1460 roku

PODIEBRADOWIE

Jerzy książę wrocławski od 2 marca 1458 roku do 22 marca 1471 roku

rajcy wrocławscy - starostowie Księstwa wrocławskiego od 1460 roku do 1469 roku

Zdenćk ze Stemberka starosta Księstwa wrocławskiego od 1469 roku do 1470 roku

JAGIELLONOWIE

Władysław II książę wrocławski od 22 marca 1471 roku do 13 marca 1516 roku

rajcy wrocławscy - starostowie Księstwa wrocławskiego od 1471 roku do 1474 roku

Lukas von Eisenreich starszy (senior) rady miejskiej Wrocławia i starosta Księstwa wrocławskiego od 1464 roku do 8 marca 1487 roku

Piotr Gereb pełnomocnik dla Górnego Śląska od 1475 roku do 1478 roku

rada wrocławska - starostowie Księstwa wrocławskiego do połowy XVII wieku

Jan Bielik von Korniz pełnomocnik dla Górnego Śląska od 1478 roku do 1490 roku

Jan Filip Prostani, bp Wielkiego Waradynu starosta generalny Śląska od 1480 roku do 1481 roku

wakat od 1481 roku do 1488 roku

Fryderyk I legnicki starosta generalny Śląska od 1488 roku do 1488 roku

wakat od 1488 roku do 1490 roku

Henryk [Heinz] "Młodszy" Dompnig starszy (senior) rady miejskiej i starosta księstwa wrocławskiego od 8 marca 1487 roku do 19 kwietnia 1490 roku

Jan IV Roth, bp wrocławski starosta generalny Śląska od 1490 roku do 1497 roku

Kazimierz Piast cieszyński starosta generalny Śląska od 1497 roku do 1504 roku i od 26 kwietnia 1490 roku do lutego 1504 roku, od jesień 1506 roku do 1517 roku

Lukas von Eisenreich starszy (senior) rady miejskiej Wrocławia i starosta Księstwa wrocławskiego od 1501 roku do 1506 roku

Zygmunt Jagiellończyk starosta generalny Śląska od 1504 roku do 1506 roku

Jan V Turzo starosta generalny Śląska od 1507 roku do 1507 roku

Kazimierz Piast cieszyński starosta generalny Śląska od jesień 1507 roku do 1517 roku

Ludwik książę wrocławski od 13 marca 1516 roku do 29 sierpnia 1526 roku

Kazimierz Piast cieszyński starosta generalny Górnego Śląska od 1517 roku do 28 października albo 13 grudnia 1528 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand I książę wrocławski od 23 października 1526 roku do 25 lipca 1564 roku

Karol Podiebrad ziębicki starosta generalny Dolnego i Górnego Śląska od 1528 roku do 31 maja 1536 roku

Jakub von Salza, bp wrocławski starosta generalny Śląska od 1536 roku do 1539 roku

Baltazar von Promnitz, bp Wrocławia, starosta generalny Śląska od 1540 roku do 1562 roku

Jan Oppersdorff, starosta księstwa opolsko-raciborskiego, pełniącyu oobowiązki starosty generalnego Śląska od 1562 roku do 1562 roku

Maksymilian książę wrocławski od 25 lipca 1564 roku do 12 października 1576 roku

Kaspar von Logau starosta generalny Śląska od 16 lutego 1562 roku do 4 czerwca 1574 roku

Jan Oppersdorff, starosta księstwa opolsko-raciborskiego, pełniący obowiązki starosty generalnego Śląska od 1574 roku do 1574 roku

Marcin von Gerstmann starosta generalny Śląska od 30 lipca 1574 roku do 23 czerwca 1585 roku

Rudolf II książę wrocławski od 12 października 1576 roku do 11 sierpnia 1611 roku

Andreas Jerin, bp Wrocławia, starosta generalny Śląska od 1585 roku do 1596 roku

Bonawentura Hahn, bp Wrocławia, starosta generalny Śląska od 1596 roku do 1599 roku

Paweł Albert, bp Wrocławia, starosta generalny Śląska od 1599 roku do 1600 roku

Jan VI von Sitsch starosta generalny Śląska od 1600 roku do 1608 roku

Karol II Podiebrad oleśnicki starosta generalny Śląska od 1608 roku do 1617 roku

Maciej książę wrocławski od 20 stycznia 1612 roku do 20 marca 1619 roku

Adam Wacław Piast cieszyński starosta generalny Śląska od 1617 roku do 1617 roku

Jan Chrystian Piast brzeski starosta generalny Śląska od 1617 roku do 1621 roku

Ferdynand II książę wrocławski od 20 marca do 26 sierpnia 1619 roku

WITTELSBACHOWIE (RHINE-PFALZ)

Fryderyk "Zimowy Król" książę wrocławski od 26 sierpnia 1619 roku do 9 listopada 1620 roku

Jerzy Rudolf Piast legnicki starosta generalny Śląska od 1621 roku do 1628 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand II książę wrocławski od 9 listopada 1620 roku do 15 lutego 1637 roku

Wilhelm Bereck starosta Księstwa wrocławskiego

Henryk Wacław Podiebrad oleśnicki starosta generalny Śląska od 1629 roku do 1639 roku

Ferdynand III książę wrocławski od 15 lutego 1637 roku do 5 sierpnia 1646 roku

Karol Euzebiusz Liechtenstein opawsko-karniowski starosta generalny Śląska od 1639 roku do 1641 roku

Jerzy Rudolf Piast legnicki starosta generalny Śląska od 1641 roku do 1653 roku

Ferdynand IV książę wrocławski od 5 sierpnia 1646 roku do 9 lipca 1654 roku

Jerzy III Piast brzeski starosta generalny Śląska od 1653 roku do 1664 roku

Ferdynand III (ponownie) książę wrocławski od 9 lipca 1654 roku do 2 kwietnia 1657 roku

Leopold I książę wrocławski od 2 kwietnia 1657 roku do 5 maja 1705 roku

Sebastian von Rostock, bp Wrocławia, starosta generalny Śląska od 1664 roku do 1671 roku

Wacław von Lobkowitz, ks. Żagania starosta generalny Śląska od 1671 roku do 1674 roku

Krzysztof Leopold hrabia Schaffgotsch dyrektor Urzędu Zwierzchniego, pełniący obowiązki starosty generalnego Śląska od 1672 roku do 1676? roku

Fryderyk von Hessen, bp Wrocławia, starosta generalny Śląska od 1676 roku do 1682 roku

Jan Kasper II von Ampringen starosta generalny Śląska od 4 listopada 1682 roku do 9 września 1684 roku

Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, bp Wrocławia, starosta generalny Śląska od 1684 roku do 1719 roku

Józef I książę wrocławski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książę wrocławski od 17 kwietnia 1711 roku 20 października 1740 roku

Jan Antoni hrabia Schaffgotsch dyrektor Urzędu Zwierzchniego, pełniący obowiązki starosty generalnego Śląska od 1719 roku do 1740 roku

Maria Teresa książę wrocławski od 20 października 1740 roku do 29 listopada 1780 roku

Franciszk I Stefan Baudemont-Vaudémont-Lotaryński współregent w dziedzicznych ziemiach Habsburgów od 20 października 1740 roku do 18 sierpnia 1765 roku

HABSBURG-BAUDEMONT-VAUDÉMONT-LORRAINE

Józef II książę wrocławski od 29 listopada 1780 roku do 20 lutego 1790 roku

Leopold II książę wrocławski od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Franciszek książę wrocławski od 1 marca 1792 roku do 2 marca 1835 roku

Anton Wilhelm von L'Estocq pruski gubernator Wrocławia od 1814 roku do 13 sierpnia 1814 roku

Ferdynand IV książę wrocławski od 2 marca 1835 do abdykacji 2 grudnia 1848 roku

Franciszek Józef książę wrocławski od 2 grudnia 1848 roku do 21 listopada 1916 roku

Karol III książę wrocławski od 21 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku (faktycznie do 1 kwietnia 1922 roku)

Otto tytularny książę wrocławski od 1 kwietnia 1922 roku do 1 stycznia 2007 roku

Karol IV tytularny książę wrocławski od 1 stycznia 2007 roku

SPIS HOME

10-06-2022

15-02-2020