Poczet królów Wielkiej Brytanii

STUARTOWIE

Anne I królowa Wielkiej Brytanii od 1708 roku do 1714 roku

WELFOWIE

GEORGE I krol Wielkiej Brytanii od 1 sierpnia 1714 roku do 11 czerwca 1727 roku

GEORGE II król Wielkiej Brytanii do 25 października 1760 roku

GEORGE III król Wielkiej Brytanii do 29 stycznia 1820 roku, król Hanoweru, książę Brunszwika na Lüneburgu

George William Frederick książe regent Wielkiej Brytanii od 5 lutego 1811 roku do 29 stycznia 1820 roku

GEORGE IV król Wielkiej Brytanii od 29 stycznia 1820 roku do 26 czerwca 1830 roku

WILLIAM IV król Wielkiej Brytanii od 26 czerwca 1830 roku do 20 czerwca 1837 roku

VICTORIA I królowa Wielkiej Brytanii od 20 czerwca 1837 roku do 22 stycznia 1901 roku

WETTINOWIE (OD 1917 ROKU WINDSOR)

EDWARD VII król Wielkiej Brytanii od 22 stycznia 1901 roku do 6 maja 1910 roku, książę Saxe-Coburg-Gotha

GEORGE V król Wielkiej Brytanii od 6 maja 1910 roku do 20 stycznia 1936 roku

EDWARD VIII król Wielkiej Brytanii od 20 stycznia 1936 roku do abdykacji 10 grudnia 1936 roku, książę Windsor od 8 marca 1937 roku do 28 maja 1972 roku

GEORGE VI król Wielkiej Brytanii od 11 grudnia 1936 roku do 6 lutego 1952 roku

ELIZABETH II królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od 6 lutego 1952 roku

SPIS HOME