Paul Bellitzer von Russdorff (urodzony w Roisdorf około 1385 roku, zmarł w Ordensburg Marienburg 4 stycznia 1441 roku)

Komtur Tucholi. Wielki komtur Malborka od 1416 roku do 1422 roku. Wielki mistrz krzyżacki Zakonu Krzyżackiego od 10 marca 1422 roku do 2 stycznia 1441 roku.

Paul Bellitzer von Russdorff początkowo sprawował urząd krzyżackiego prokuratora w Kętrzynie (ówczesnym Rastenburgu), później w Tucholi gdzie pełnił funkcję komtura. Od 1416 roku był wielkim komturem w Malborku. Wielkim mistrzem krzyżackim został po złożeniu rezygnacji przez Michała Küchmeistera.

W 1423 roku potwierdza nabycie łąk kadyńskich przez komtura elbląskiego i w 1432 roku nadaje Cadinen (Kadyny), Scharffenberg, Rehberg (Pagórki) i młyn Haselau Hansowi von Baisen. W czasie rządów Bellitzera kontynuowane były wojny z Polską (wojna golubska, wojna polsko-krzyżacka w latach 1431-1435) i wzrastało znaczenie stanów na terenie państwa krzyżackiego.

W 1430 roku stany pruskie złożyły propozycję utworzenia Rady Krajowej do zarządu państwem. W skład Rady miałoby wejść 6 dostojników krzyżackich, 6 przedstawicieli duchowieństwa niezakonnego, 6 rycerzy i 6 przedstawicieli miast. Belitzer nie przyjął tej propozycji, ale dwa lata później wyszedł z propozycją utworzenia Tajnej Rady - organu doradczego wielkiego mistrza. Propozycję wielkiego mistrza odrzuciły miasta, a przyjęło rycerstwo. Członkiem Tajnej Rady został m.in. Jan Bażyński.

W czasie pełnienia funkcji wielkiego mistrza przez Bellitzera odbywały się zjazdy stanów pruskich zwykle w Elblągu, lub Malborku oraz 26 lutego 1434 roku w Kętrzynie. W Zjazdach uczestniczyli dostojnicy Zakonu, 12 przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego, 50 przedstawicieli rycerstwa (wybory posłów odbyły się w 1432 roku) i 20 przedstawicieli miast. W Zakonie dochodziło do rozdźwięków. W lutym 1440 roku przeciwnicy Pawła Bellitzera von Russdorff podjęli próbę odsunięcia go od władzy. W obronie wielkiego mistrza stanęły stany pruskie, które formalnie utworzyły Związek Pruski. Paweł Bellitzer von Russdorff ostatecznie jednak złożył rezygnację z urzędu 2 stycznia 1441 roku. Resztę życia miał spędzić na urzędzie leśnym w Sątocznie podległym prokuratorii w Kętrzynie. W kilka dni po rezygnacji z urzędu wielkiego mistrza Bellitzer zmarł w Malborku i tam został pochowany.


Żródła:

Paul Bellitzer von Russdorff w "Wikipedii"


Komturia Elbląska w "Elbląg moje miasto"