USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

zgodnia z art. 2.2. rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

oraz z art. 2.5. na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Bogdan Pietrzyk

JEZUS KRÓL WSZECHŚWIATA

POCZET PAPIEŻY I ANTYPAPIEŻY


OKRES I

Początek chrześcijaństwa w Rzymie od połowy I wieku do 313 roku

Św. Piotr I biskup rzymski od 42 roku do 29 czerwca 67 roku

Św. Linus biskup rzymski od 67 roku do 23 września 76 roku

Św. Anaklet I biskup rzymski od 76 roku do 88 roku

Św. Klemens I biskup rzymski od 88 roku do 97 roku

Św. Ewaryst biskup rzymski od 97 roku do 105 roku

Św. Aleksander I papież rzymski od 105 roku do 115 roku

Św. Sykstus I papież rzymski od 115 roku do 125 roku

Św. Telesfor papież rzymski od 125 roku do 136 roku

Św. Hygin papież rzymski od 136 roku do 140 roku

Św. Pius I papież rzymski od 140 roku do 155 roku

Św. Anicet papież rzymski od 155 roku do 166 roku

Św. Soter papież rzymski od 166 roku do 175 roku

Św. Eleuteriusz papież rzymski od 174 roku do 189 roku

Św. Wiktor I papież rzymski od 189 roku do 199 roku

Św. Zefiryn papież rzymski od 199 roku do 217 roku

Św. Kalikst I papież rzymski od 217 roku do 14 października 222 roku

Św. Hipolit antypapież rzymski od 217 roku do 235 roku

Św. Urban I papież rzymski od 222 roku do 23 maja 230 roku

Św. Poncjan papież rzymski 21 lipca 230 roku do 28 września 235 roku

Św. Anterus papież rzymski od 21 listopada 235 roku do 3 stycznia 236 roku

Św. Fabian papież rzymski od 10 stycznia 236 roku do 20 stycznia 250 roku

Św. Korneliusz papież rzymski od marca 251 roku do czerwca 253 roku

Nowocjan antypapież od marca 251 roku do 258 roku

Św. Lucjusz I papież rzymski od 25 czerwca 253 roku do 5 marca 254 roku

Św. Stefan I papież rzymski od 12 maja 254 roku do 2 sierpnia 257 roku

Św. Sykstus II papież rzymski od 30 sierpnia 257 roku do 6 sierpnia 258 roku

interregnum od 6 sierpnia 258 roku do 22 lipca 259 roku

Św. Dionizy papież rzymski od 22 lipca 260 roku do 26 grudnia 268 roku

Św. Feliks I papież rzymski od 3 stycznia 269 roku do 30 grudnia 274 roku

Św. Eutychian papież rzymski od 4 stycznia 275 roku do 7 grudnia 283 roku

Św. Kajus papież rzymski od 17 grudnia 283 roku do 22 kwietnia 296 roku

Św. Marcelin papież rzymski od 30 czerwca 296 roku do 25 października 304 roku

interregnum od 25 października 304 roku do 27 maja 308 roku

Św. Marceli I papież rzymski zapewne od 27 maja 306 roku do 16 stycznia 309 roku

Św. Euzebiusz papież rzymski od 18 kwietnia do 21 października 309 roku

interregnum od 17 sierpnia 309 roku do 2 lipca 311 roku

Św. Milcjades papież rzymski od 2 lipca 311 roku do 10 stycznia 314 roku

OKRES II

pod opieką Cesarstwa Rzymskiego od 314 roku do 395 roku

Św. Sylwester I papież rzymski od 31 stycznia 314 roku do 31 grudnia 335 roku

Św. Marek papież rzysmki od 18 stycznia do 7 października 336 roku

Św. Juliusz I papież rzymski od 6 lutego 337 roku do 12 kwietnia 352 roku

Liberiusz papież rzymski od 17 maja 352 roku do 24 września 366 roku

Św. Feliks II antypapież od 355 roku do 358 roku

Św. Damazy I papież rzymski od 1 października 366 roku do 11 grudnia 384 roku

Ursyn antypapież od 1 października 366 roku do listopada 367 roku

OKRES II

pod opieką Zachodniego Cesarstwa od 395 roku do 483 roku

Św. Syrycjusz papież rzymski od 15 grudnia 384 roku do 26 listopada 399 roku

Św. Anastazy I papież rzymski od 27 listopada 399 roku do 19 lutego 401 roku

Św. Innocenty I papież rzymski od 21 grudnia 401 roku do 12 marca 417 roku

Św. Zozym papież rzymski od 18 marca 417 roku do 26 grudnia 418 roku

Eulaliusz antypapież 27 lub 29 grudnia 418 roku do 3 kwietnia 419 roku

Św. Bonifacy I papież rzymski od 28 grudnia 418 roku do 4 września 422 roku

Św. Celestyn I papież rzymski od 10 września 422 roku do 27 lipca 432 roku

Św. Sykstus III papież rzymski od 31 lipca 432 roku do 19 sierpnia 440 roku

Św. Leon I "Wielki" papież rzymski od 29 września 440 roku do 10 listopada 461 roku

Św. Hilary papież rzymski od 19 listopada 461 roku do 29 lutego 468 roku

Św. Symplicjusz papież rzymski od 3 marca 468 roku do 10 marca 483 roku

OKRES IV

rozbicie Cesarstwa Zachodniego od 483 roku do 491 roku

Św. Feliks II (III) papież rzymski od 13 marca 483 roku do 1 marca 491 roku

schizmą Akacjusza (484-518)

OKRES V

pod opieką Ostrogotów od 491 roku do 553 roku

Św. Gelazy I papież rzymski od 1 marca 492 roku do 21 listopada 496 roku

Anastazy II papież rzymski od 24 listopada 496 roku do 19 listopada 498 roku

Św. Symmach papież rzymski od 22 listopada 498 roku do 19 lipca 514 roku

Wawrzyniec antypapież od 22 listopada 498 roku do 1 marca 499 roku, od 501 roku do 505 roku

Św. Hormizdas papież rzymski od 20 lipca 514 roku do 6 sierpnia 523 roku

Św. Jan I papież rzymski od 13 sierpnia 523 roku do 18 maja 526 roku

Św. Feliks III (IV) papież rzymski od 12 lipca 526 roku do 22 września 530 roku

Dioskur antypapież od 22 września do 14 października 530 roku

Bonifacy II papież rzymski od (22) września 530 roku do 16/17 października 532 roku

Jan II papież rzymski od 31 grudnia 532 roku do 8 maja 535 roku

Św. Agapit I papież rzymski od 13 maja 535 roku do 22 kwietnia 536 roku

Św. Sylweriusz papież rzymski od 8 czerwca 536 roku do abdykacji 11 listopada 537 roku

Wigiliusz papież rzymski od 29 marca 537 roku do 7 czerwca 555 roku

OKRES VI

Era Cesarstwa Bizantyjskiego od 553 roku do 751 roku

Pelagiusz I papież rzymski od 16 kwietnia 556 roku do 3 lutego 561 roku

Jan III papież rzymski od 17 lipca 561 roku do 13 lipca 574 roku

Benedykt I papież rzymski od 2 czerwca 575 roku do 30 lipca 579 roku

Pelagiusz II papież rzymski od 26 listopada 579 roku do 7 lutego 590 roku

Św. Grzegorz I "Wielki" papież rzymski od 3 września 590 roku do 12 marca 604 roku

Sabinian papież rzymski od 13 września 604 roku do 22 lutego 606 roku

Bonifacy III papież rzymski od 19 lutego do 12 listopada 607 roku

Św. Bonifacy IV papież rzymski od 15 września 607 roku do 8 maja 615 roku

Św. Adeodat I (Deusdedit) papież rzymski od 19 października 615 roku do 8 listopada 618 roku

Bonifacy V papież rzymski od 23 grudnia 619 roku do 25 października 625 roku

Honoriusz I papież rzymski od 27 października 625 roku do 12 października 638 roku

Seweryn papież rzymski od 28 maja 639 roku do 2 października 640 roku

Jan IV papież rzymski 24 grudnia 640 roku do 12 października 642 roku

Teodor I papież rzymski od 24 listopada 642 roku do 14 maja 649 roku

Św. Marcin I papież rzymski od 5 lipca 649 roku do 17 czerwca 653 roku (faktycznie do 16 września 655 roku)

Św. Eugeniusz I papież rzymski od 10 sierpnia 654 roku do 2 czerwca 657 roku

Św. Witalian papież rzymski od 2 lub 3 czerwca 657 roku do 27 stycznia 672 roku

Adeodat II papież rzymski od 11 kwietnia 672 roku do 17 czerwca 676 roku

Donus papież rzymski od 2 listopada 676 roku do 11 kwietnia 678 roku

Św. Agaton papież rzymski od 22 (27?) czerwca 678 roku do 10 stycznia 681 roku

Św. Leon II "Medicus" papież rzymski od 17 sierpnia 682 roku do 3 lipca 683 roku

Św. Benedykt II papież rzymski od 26 czerwca 683 roku do 8 maja 685 roku

Jan V papież rzymski od 23 lipca 685 roku do 2 sierpnia 686 roku

Konon papież rzymski od 21 października 686 roku do 21 września 687 roku

Teodor II antypapież od sierpnia do października 686 roku i od października do grudnia 687 roku

Paschalis I antypapież od początku grudnia do 15 grudnia 687 roku

Św. Sergiusz I papież rzymski od 15 grudnia 687 roku do 9 września 701 roku

Jan VI papież rzymski od 30 października 701 roku do 11 stycznia 705 roku

Jan VII papież rzymski od 1 marca 705 roku do 18 października 707 roku

Syzyniusz papież rzymski od października 707 roku do 4 lutego 708 roku

Konstantyn I papież rzymski od 25 marca 708 roku do 9 kwietnia 715 roku

Św. Grzegorz II papież rzymski od 19 maja 715 roku do 11 lutego 731 roku

Św. Grzegorz III papież rzymski od 18 marca 731 roku do 28 listopada 741 roku

Św. Zachariasz papież rzymski od 3 grudnia 741 roku do 15 marca 752 roku

OKRES VII

pod panowaniem Longobarydów od 751 roku do 756 roku

Stefan II papież rzymski od 22 marca do 25 marca 752 roku

Stefan II (III) papież rzymski od 26 marca 752 roku do 26 kwietnia 757 roku

papieże część 1 papieże część 2 papieże część 3