Adeodat II (urodzony w Rzymie, około 620 roku, zmarł w Rzymie, 17 czerwca 676 roku) herb

Syn Jowiniana z Rzymu.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 11 kwietnia 672 roku do 17 czerwca 676 roku.

Pierwotnie był mnichem benedyktyńskim w klaszto­rze św. Erazma na Monte Caelio. Na Stolicę Piotrową wybrano go w podeszłym wie­ku.

Opiekował się zakonami w Italii. Już kilka tygodni po elekcji otrzymał, zatwierdze­nie od egzarchy raweńskiego. W latach jego panowania w Kościele odżyła pamięć o męczen­nikach zmagań z monoteletyzmem, Marcinie I oraz Maksymie "Wyznawcy". Wkrótce patriarcha Konstantynopola Konstantyn I usunął imię Ade­odata II z dyptyków, ponieważ ten nie wyraził zgo­dy na przesłane mu wyznanie wiary i list synodal­ny, uznając je za skażone herezją.

Zasłynął jako papież troszczący się o pielgrzy­mów i o swoich kapłanów. W liście adresowanym do Hadriana, opata klasztoru benedyktyńskiego w Canterbury, potwierdził wyłączenie tego opac­twa spod jurysdykcji episkopatu angielskiego.

Zmarł w Rzymie, a pochowano go w Bazyli­ce św. Piotra.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Adeodatus II w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk