Święty Anastazy I (urodzony w Rzymie, w 340 roku, zmarł 19 lutego 404 roku)

Syn zapewne Maksymusa z Rzymu.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 27 listopada 399 roku do 19 lutego 404 roku.

Został wybrany na papieża 27 listopada 399 roku i kontynuował walkę z donatystami. Chwalony gorąco przez Hieronima za pobożność i stanowczość, z jaką potępił doktrynę Orygenesa.

Liturgicznym dniem jego pamięci jest 19 grudnia.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Anastasius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk