Benedykt I (urodzony w Rzymie, w 520 roku, zmarł w Rzymie, 30 lipca 579 roku) herb

Syn Bonifacego, Rzymianina.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 2 czerwca 575 roku do 30 lipca 579 roku.

W skarbcu watykańskim do naszych czasów prze­chowywana jest bezcenna relikwia, która stanowi swoistą pamiątkę po pontyfikacie Benedykta I. Otrzymał ją w darze od cesarza bizantyjskiego Ju­styna II oraz jego małżonki Zofii. A był to krucyfiks, inkrustowany prawdopodobnie autentycznymi cząst­kami drzewa Krzyża Świętego, na którym umarł Je­zus Chrystus.

Wybrano go na kolejnego papieża wkrótce po śmierci Jana III, ale konsekracja nastą­piła blisko rok później, ponieważ tak długo przy­szło mu oczekiwać na zatwierdzenie wyboru przez cesarza.

Niekwestionowaną zasługą Benedykta I było pojednanie z biskupem Mediolanu; jedynie bi­skup Akwilei nadal odmawiał uznania Stolicy Apostolskiej. Od longobardzkiego księcia Spole­to papież zdołał uzyskać zwrot posiadłości ziem­skich klasztoru San Marco. Musiał przejawiać niezwykłą aktywność duszpasterską, skoro udało mu się wyświęcić aż 21 biskupów dla całej Italii.

Przypuszczalnie to Benedykt I powołał do ak­tywnej służby w Kościele żyjącego w zaciszu klasz­tornym mnicha Grzegorza. Wyświęcił go na diako­na i zatrudnił w administracji papieskiej, a po latach został on kolejnym następcą św. Piotra i to jednym z najwybitniejszych w dziejach papiestwa, skoro przeszedł do historii jako Grzegorz I "Wielki".

W czasie pontyfikatu Benedykta I trwał pod­bój Italii przez Longobardów, którzy podeszli pod Rzym i rozpoczęli długotrwałe oblężenie; mieszkańcy głodowali, a miastu groziła zaraza. Papież i senatorowie rzymscy wysłali wówczas delegację do Konstantynopola, zwracając się z prośbą do cesarza bizantyjskiego o pomoc militarną dla Wiecznego Miasta. W Bizancjum po śmierci Justyna II nowym cesarzem był Tybe­riusz I Konstantyn, który wydał rozkaz flocie stacjonującej w Egipcie, aby pośpieszyła Rzymo­wi z odsieczą. Jednak statki ze zbożem, które przypłynęły, zdołały jedynie zaspokoić doraźne potrzeby głodującej ludności. Na większą pomoc trudno było liczyć, ponieważ Bizancjum toczyło w tym czasie wojnę z Persami o Armenię.

Zmarł w Rzymie w chwili, gdy oblężenie przybierało na sile. Został pochowany w zakry­stii Bazyliki św. Piotra.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Benedictus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk