Święty Benedykt II (urodzony w Rzymie, około 635 roku, zmarł w Rzymie, 8 maja 685 roku) herb

Syn Savellina z Rzymu.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 26 czerwca 683 roku do 8 maja 685 rou.

Był prezbiterem, kiedy po śmierci Leona II wybrano go na papieża, a potem przez bli­sko rok (26 czerwca 684 roku) oczekiwał na zatwierdzenie cesarza, niezbędne do konsekracji. Był osiemdziesiątym pierwszym papieżem, wg listy kard. Mercati z 1942 roku.

Według Liber pontificalis był papieżem łagodnym, pokornym i szczerze miłującym ludzi ubogich. Był Rzymianinem, znanym ze swojej znajomości Pisma Św. i pobożności, został wybrany papieżem w 683 roku, którego wybór został zatwierdzono 26 maja 684 roku. Cesarz Konstantyn IV zrzekł się w tym czasie prawa zatwierdzania papieża (przywłaszczonego sobie przez Odoakra i cesarzy).

Zwalczał herezję monoteletyzmu. Wymógł na biskupach hiszpańskich przyjęcie uchwał szóstego soboru powszechnego - konstantynopolitańskiego III (nazywanego również soborem w Trullo), na którym potępiono monoteletyzm. Biskupi przyjęli decyzje soborowe na XIV i XV soborze w Toledo.

Dążył do przywrócenia na sto­licę biskupią w Yorku Wilfrida. Zaaprobował postanowienia Soboru Konstantynopolitańskiego III przeciw monoteletom. Na jego prośbę cesarz zgodził się, aby przyszłych papieży zatwierdzał egzarcha raweński. Benedyktowi II udało się doprowadzić do zatwierdzenia przez biskupów hiszpańskich, wi­zygockich - na XIV synodzie to­ledańskim - dekretu przeciw mo­noteletom. Przywrócił również pra­wo azylu w kościołach, a także odrestaurował oraz wyposażył wiele świątyń.

Przywrócił prawo azylu w kościołach. Odbudował i wyposażył wiele kościołów.

Zmarł w Rzymie, a po­chowano go w Bazylice św. Piotra.

Wspomnienie liturgiczne jest data jego śmierci - 8 maja


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Św. Benedykt II "ŚWIĘCI PAŃSCY"


Benedictus II w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk