Benedykt XVI "Przejściowy"

Józef Aloiz Ratzinger (urodzony w Marktl am Inn w Bawarii, Niemcy 16 kwietnia 1927 roku, zmał w Klasztorze Mater Ecclesiae, w Watykanie, 31 grudnia 2022 roku)
herb

Syn niemieckiego policjanta Józefa Ratzinger i Marii Peintner.

265 (według innej rachuby 266) papież (biskup) Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata, Prymas Włoch, Arcybiskup i Metropolita Prowincji Rzymskiej, Suweren Państwa Watykańskiego od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku. Papież emeryt od 28 lutego 2013 roku.

Dzieciństwo i młodość spędził w Traunstein nieopodal granicy austriackiej. W wieku 14 lat, wstąpił do Hitlerjugend. W 1943 roku, w wieku 16 lat, rozpoczął przygotowanie wojskowe w zakresie obrony przeciwlotniczej. W listopadzie 1944 roku został wcielony do Wehrmachtu. W roku 1945 roku został internowany w obozie dla jeńców wojennych jako niemiecki żołnierz. Zwolniony 19 czerwcu tego roku i w krótce wstąpił do monachijskiego seminarium. W latach 1946-1951 studiował filozofię i teologię we Fryzyndze i Monachium. 29 czerwca 1951 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Michaela von Faulhabera. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Monachijskim, w 1953 roku obronił pracę doktorską Lud Boży w nauce św. Augustyna o Kościele, a w 1957 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy: Teologia dziejów u św. Bonawentury. Przez okres 1957-1959 pracował jako pomocnik biskupa Freisingu, a następnie w latach 1959 do 1969 jako profesor w Bonn, 1963-1966 w Münster, 1966-1969 w Tybindze oraz od 1969 roku w Ratyzbonie.

W marcu 1977 roku papież Paweł VI nominował Ratzingera na arcybiskupa Monachium i Freisenburgu, zaś na konsystorzu w czerwcu mianował go kardynałem. 25 listopada 1981 roku otrzymał nominację z rąk papieża Jana Pawła II na prefekta Kongregacji ds. Nauki Wiary (wcześniej: Święte Biuro ds. Inkwizycji, przemianowane przez papieża Piusa X w 1908 roku). W 2002 roku został wybrany dziekanem Kolegium Kardynanlskiego (od 1998 roku piastował urząd wicedziekana). Z czasem objął wiele funkcji w Kurii Rzymskiej: przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Teologicznej, radcy Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu, członka Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, członka Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, członka Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, członka Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, członka Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, członka Papieskiej Rady ds. Kultury oraz członka Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przed wyborem na Stolicę Piotrową, 19 kwietnia 2005 roku, był prefektem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Zalicza się go do ścisłej czołówki współczesnych teologów. 8 kwietnia 2005 roku kardynał Ratzinger celebrował mszę świętą podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II.

19 kwietnia 2005 roku - w drugim dniu konklawe w czwartym głosowaniu został wybrany kolejnym, (265, według innej rachuby 266) papieżem i przybrał imię Benedykta XVI.

Ratzinger należy do ścisłej czołówki teologów chrześcijańskich XX wieku. Mówi się, że jest największym teologiem wśród kardynałów. Jego prace badawcze i publikacje odnoszą się głównie do szeroko rozumianej teologii dogmatycznej i fundamentalnej. Wiele dzieł zwartych i rozpraw poświęcił tajemnicy Kościoła. Drugi wielki temat w działalności naukowej kardynała Ratzingera to osoba Jezusa Chrystusa. Można go uważać za zwolennika "chrystologii sensu". Podejmował także prace z zakresu ekumenizmu. W sumie opublikował ponad 60 pozycji książkowych, z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce. Jest także autorem kilkuset artykułów i rozpraw opublikowanych w różnych międzynarodowych czasopismach teologicznych i dziełach zbiorowych.

Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień. Otrzymał dotąd osiem doktoratów honorowych:

1984 rok - College of St. Thomas w St. Paul (Minnesota),

1985 rok - Katolicki Uniwersytet w Eichstätt,

1986 rok - Papieski Uniwersytet Katolicki w Peru (Katolicki Uniwersytet w Limie),

1988 rok - Katolicki Uniwersytet Lubelski,

1998 rok - Uniwersystet Navarra, Pampeluna,

1999 rok - Wolny Uniwersytet Maria SS. Assunta w Rzymie,

2000 rok - Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu.

Przed swoim wyborem na papieża Joseph Ratzinger wielokrotnie odwiedzał Polskę. Pierwszy raz w 1977 roku - jako arcybiskup Monachium był członkiem delegacji episkopatu Niemiec, która przyjechała na Dolny Śląsk. Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce Ratzinger organizował w Monachium modlitwy w intencji Polski. Kardynał odwiedzał Polskę także w 1998 roku, kiedy otrzymał doktorat honoris causa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sześciokrotnie odwiedzał Opole, gdzie biskupem jest jego znajomy Alfons Nossol. W diecezji opolskiej poświęcił kamień węgielny kościoła w miejscowości Chorula. 25 maja 2002 roku udzielił w Radomiu sakry biskupiej nowo mianowanemu biskupowi radomskiemu Zygmuntowi Zimowskiemu, który przez wiele lat był jego współpracownikiem w kongregacji. 10 maja 2003 roku był specjalnym wysłannikiem papieża podczas uroczystości 750-lecia kanonizacji św. Stanisława w Szczepanowie.

Jako papież został wybrany i nazwany przez media oraz obserwatorów konklawe - "Papieżem Przejściowym", i jako nowy papież będzie kontynuował linię polityki Jana Pawła II: będzie piętnował relatywizm moralny i będzie dbał o wierne przestrzeganie doktryny katolickiej.Gazety sugerują, że kardynałowie z frakcji liberalnej (głównie z USA i zachodniej Europy) jeszcze kilka lat temu byliby zaniepokojeni perspektywą rządów niemieckiego kardynała w Watykanie. Dzisiaj, kiedy Europa zagrożona jest przez islamską imigrację i postępujący relatywizm moralny, zaczęli go doceniać. Zwolennicy mówią, że Kościół potrzebuje silnej ręki, kogoś, kto zrobiłby porządki w Kościele i poradził sobie z kłopotami, na które nie starczyło już sił Janowi Pawłowi II - np. sprawą pedofilii wśród księży w Stanach Zjednoczonych.

Po 77-letnim Ratzingerze można się spodziewać kontynuacji konserwatywnej linii Jana Pawła II - potępiania antykoncepcji, eutanazji i małżeństw homoseksualnych. Jako prefekt ważnej Kongregacji Nauki Wiary był nieustępliwy, krytykował nawet sobór watykański II. To dlatego mniej przychylni mu publicyści nazwali go "psem łańcuchowym doktryny katolickiej" czy nawet "cenzorem".

Po Watykanie krążą na ten temat dowcipy. Trzech teologów, wśród nich Ratzinger, po śmierci staje przed bramą niebios. Św. Piotr woła pierwszego z nich na dywanik. Ten po kilkunastu minutach, zupełnie wyczerpany, wychodzi do kolegów i wyznaje:

"Nie rozumiem, jak mogłem się mylić w tak wielu sprawach!". Drugi teolog, po równie burzliwej dyskusji ze św. Piotrem, mówi zrezygnowany:

"To straszne, tak bardzo błądziłem!". W końcu przychodzi kolej na niemieckiego kardynała. Dyskusja trwa kilka godzin. W końcu pojawia się załamany św. Piotr i krzyczy:

"Byłem w błędzie!".

Za twardą obronę fundamentów wiary cenił go niezwykle Jan Paweł II. Uważał go za osobę, której można powierzyć najtrudniejsze zadania. Niemiec podbił serca wielu wiernych, gdy w czasie pogrzebu Jana Pawła II wygłosił wzruszające kazanie. Udowodnił, że nie zasługuje na przydomek "inkwizytor", jak nazywają go czasami wrogowie. Ci uciekają się do brudnych metod - rozpuszczają plotkę, że w czasie wojny był nazistą. Ratzinger nigdy nazistą nie był, choć - jak sam napisał w swoich wspomnieniach - należał do Hitlerjugend. Wówczas jednak członkostwo w tej organizacji było obowiązkowe. Jego zwolennicy mówią: jest kryształowo czysty. Nigdy nie stał się obiektem kurialnych plotek, a jego nazwisko nie kojarzy się z żadnym skandalem.

Papież abdykuje 28 lutego

Papież Benedykt XVI poinformował, że zakończy pontyfikat 28 lutego o godz. 20. Wówczas rozpocznie się okres sede vacante (łac. przy nieobsadzonej stolicy) - powiedział rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi.

Brak mi sił do odpowiedniego sprawowania urzędu - miał powiedzieć Benedykt XVI po łacinie podczas konsystorza. Dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Angelo Sodano powiedział, że ta decyzja jest jak "grom z jasnego nieba".

Oto cały tekst oświadczenia Benedykta XVI:

"Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.

Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi.

Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości.

Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu"
.

Papież abdykuje. Dlaczego? - Papież zamierza abdykować - ta wiadomość zaskoczyła katolików na całym świecie. Benedykt XVI osobiście poinformował podczas konsystorza, że zakończy swój pontyfikat 28 lutego o godz. 20.00. Jakie były przyczyny i jakie będą następstwa tej nagłej decyzji?

Sylwetka Benedykta XVI

Kardynał Ratzinger należał do grona najbliższych współpracowników Jana Pawła II. W 1978 roku był jednym z głównych zwolenników wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Przez ponad osiem lat pontyfikatu Benedykt XVI odbył 24 podróże zagraniczne i 33 na terenie Włoch. Po raz pierwszy opuścił Włochy w sierpniu 2005 roku, udając się na Światowe Dni Młodzieży w Kolonii, drugą wizytę zagraniczną złożył w Polsce.

Ojciec Święty opublikował 3 encykliki - "Bóg jest miłością", "W nadziei zbawieni" i "Miłość w prawdzie", cztery adhortacje apostolskie oraz zwołał kilka konsystorzy.

Wśród mianowanych przez niego kardynałów było 4. Polaków - arcybiskup Stanisław Dziwisz, arcybiskup Stanisław Ryłko, arcybiskup Kazimierz Nycz i biskup Ignacy Jeż.

Benedykt XVI był najstarszym w chwili wyboru papieżem od 275 lat. Jest też pierwszym Niemcem, który został Ojcem Świętym od 480 lat, po Hadrianie VI.

Ojciec Święty jest poliglotą, oprócz ojczystego języka niemieckiego biegle posługuje się francuskim, angielskim, hiszpańskim, łacińskim i włoskim, ponadto płynnie czyta w języku starogreckim i biblijnym hebrajskim.

Przyczyny abdykacji

Od początku swojego pontifex Benedykt XVI zapowiadał: "kiedy poczuje, że efektywne sprawowanie obowiązków biskupa Rzymu zacznie przerastać jego siły, coraz bardziej nadwątlone słusznym wiekiem, to dobrowolnie zrezygnuje z urzędu, a ponieważ biskup Rzymu ma też i status głowy koronowanej, to ta rezygnacja przyjmie formę abdykacji i tym samym otworzy drogę do zwołania kolejnego konklawe i wyboru nowego pontifexa".

Tak więc przy okazji publicznego wystąpienia, 15 minut przed południem, pontifex Benedykt XVI ogłosił, że wraz z zachodem Słońca dnia 28 lutego Anno Domini 2013 przestaje wypełniać obowiązki biskupa Rzymu i przechodzi w stan spoczynku z tym momentem, a ten krok uzasadnił zaawansowanym wiekiem, który uniemożliwia mu regularne pełnienie posługi kapłańskiej. Zrobił więc dokładnie to, co zalecał wcześniej Janowi Pawłowi II, kiedy ten, powalony kolejnymi atakami nieuleczalnej choroby, najpierw przestał się poruszać o własnych siłach, potem stracił głos, więc nie był w stanie pełnić posługi kapłańskiej, a przecież, jak dowodził, natenczas, abp Joseph kardynał Ratzinger pontifex jest przede wszystkim kapłanem, a dopiero potem biskupem, a pierwszym biskupem Kościoła Rzymskiego na samym końcu! Więc Zorra zastanawia tupet zakłamanych propagandzistów, którzy za ogromne honoraria, zupełnie nieprzystające do ich żałosnego poziomu wiedzy ogólnej, wciskają ściemę, jakoby było odwrotnie, i ówczesny dziekan kolegium kardynalskiego, wręcz przemocą wymuszał na gasnącym w zastraszającym tempie Janie Pawle II, aby ten nie przerywał dość szokującego spektaklu, pt.: "Jak umiera stary, schorowany człowiek człowiek".

Abdykacja Benedykta XVI, jak każda inna czynność prawna, aby była ważna i wolna od wad prawnych, musi być podjęta:

- w stanie pełnej świadomości i poczytalności;

- dobrowolnie, bez jakichkolwiek nacisków.

A Benedykt XVI ukończywszy 85 lat wkroczył w wiek senioralny, wiek w którym bezpardonowo odsyłał wszystkich hierarchów w stan spoczynku, więc zrobił tak naprawdę tylko to, czego wymagał od swoich podwładnych!

Jest też prawdopodobnym i drugi motyw, konkretnie ten, że Benedykt XVI zaczynał mieć już dość intryg, które motać zaczęto w celu przejęcia schedy po, no bądźmy szczerzy, dobiegającego powoli kresu ziemskiego żywota pontifexie, a których skalę unaoczniła mu afera z wynoszonymi przez kamerdynera dokumentów! Podobna tragifarsę obserwował z boku, kiedy swoich dni dożywał Jego poprzednik na Watykanie, teraz musiał mieć świadomość, że ten sam ponury spektakl "dzielenia skóry na dogorywającym, ale jeszcze żywym niedźwiedziu" dotykał Jego osoby, wolał skonać w spokoju i w komfortowej atmosferze psychicznej.

Kończąc swój pontyfikat 28 lutego dał czas Kolegium kardynalskiemu do przygotowania konklawe, mało tego, dał też i czas na zawarcie sojuszy koteriom, aby nie dochodziło do dość kłopotliwych sytuacji, w których kandydaci na kolejny pontyfikat zostawali kreowani podczas samych już obrad, a eminencje które nie miały szans na wybór, starały się jak najdrożej sprzedać swoje poparcie! Jeśli więc plan Benedykta XVI "wypali", nowy pontifex będzie inaugurował swoje rządy w Wielkanoc, a do tego słabnący fizycznie Benedykt XVI nie będzie musiał brać udział w bardzo wyczerpujących obrzędach Wielkiego Tygodnia!

Następca papieża Benedykta XVI zostanie wybrany przed Wielkanocą

Nowy papież zostanie wybrany przed Wielkanocą - poinformował rzecznik Watykanu Gregory Burke.

Benedykt XVI ogłosił dziś, tj. 11 lutego 2013 roku zaskakującą decyzję o zamiarze abdykacji, do której ma dojść 28 lutego. To pierwsza taka decyzja od ponad 700 lat. Oznacza to, że wyborem jego następcy będzie musiało zająć się konklawe.

Możemy spodziewać się wyboru nowego papieża przed Wielkanocą, która w tym roku przypada na 31 marca - stwierdził Greg Burke. - Ponieważ nie doszło do śmierci papieża, nie ma potrzebny ogłaszania tradycyjnej 9-dniowej żałoby - dodał.

Zdaniem watykanistów, konklawe, podczas którego zostanie wybrany nowy papież, może odbyć się około 20 marca.

To grom z jasnego nieba - w taki sposób decyzje Benedykta XVI skomentował kard. Angelo Sodano, dziekan kolegium kardynalskiego, wcześniejszy watykański sekretarz stanu.

Wyboru papieża dokona kolegium kardynalskie, które w przypadku "wakatu" w Watykanie, zbiera się na konklawe.

Wśród kandydatów na następcę Bendykta XVI wymieniani są m.in. Kanadyjczyk Marc Ouellet, Włoch Gianfranco Ravasi, Argentyńczyk Leonardo Sandri, Amerykanin Timothy Dolan i Hondurańczyk Oscar Maradiaga.

Rzecznik niemieckiego rządu oświadczył, że jest "poruszony decyzją Benedykta XVI". Z kolei rzecznik rządu Włoch powiedział, że ta wiadomość to "szok". W historii Kościoła katolickiego tylko jeden papież, Celestyn V, ustąpił ze stanowiska. Sprawował on ten urząd od 5 lipca do 13 grudnia 1294 roku. Rezygnacja Benedykta XVI to pierwszy taki przypadek od ponad 700 lat. Religioznawcy zastanawiają się także, jaki wpływ ta rezygnacja będzie mieć na pozycję Kościoła katolickiego; jak an razie apelują jednak, by wstrzymać się z komentarzami w tej sprawie do czasu wyboru nowego papieża.

Watykan: Benedykt XVI kończy 86 lat

Od swego ustąpienia 28 lutego 2013 roku emerytowany papież żyje tak, jak sam zapowiadał, "w ukryciu". Pokazał się publicznie tylko raz, 23 marca 2013 roku, gdy w podrzymskiej rezydencji odwiedził go jego następca, papież Franciszek.

Dni upływają mu na modlitwie, spacerach, lekturze i grze na fortepianie. Być może papież-emeryt również pisze.

W dniu urodzin Benedyktowi XVI towarzyszyć będzie, prócz brata, także osobisty sekretarz arcybiskup Georg Gaenswein oraz cztery kobiety, które prowadziły papieski apartament w Pałacu Apostolskim i pozostały u jego boku. Do tego grona w Castel Gandolfo dołączył ostatnio niemiecki duchowny oraz była wieloletnia sekretarka Birgit Wansing.

Z całego świata napływają urodzinowe życzenia dla Benedykta XVI. Należy oczekiwać, że złoży je telefonicznie także Franciszek.

W piątek, 19 kwietnia przypadnie zaś 8. rocznica wyboru Josepha Ratzingera na Stolicę Piotrową.

Gdy pod koniec marca emerytowany papież spotkał się ze swym następcą, odnotowano natychmiast, że był bardzo osłabiony, zeszczuplał, z trudem szedł i mówił. Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi zdementował pojawiające się pogłoski o tym, jakoby był ciężko chory i wyjaśnił, że problemy Benedykta XVI ze zdrowiem są wyłącznie związane z wiekiem.

Według najnowszych informacji, zapewne opóźni się powrót emerytowanego papieża do Watykanu, gdzie ma zamieszkać w Ogrodach, w dawnym budynku klasztoru klauzurowego. Początkowo podawano, że Benedykt XVI przeniesie się tam na przełomie kwietnia i maja 2013 roku. Obecnie nie wyklucza się, że termin ten zostanie przełożony.

Nie żyje papież-senior Benedykt XVI. Duchowny odszedł w wieku 95 lat w swojej rezydencji w Ogrodach Watykańskich.

"Z bólem zawiadamiamy, że dziś o godzinie 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie zmarł Papież Emeryt Benedykt XVI" - poinformował w sobotę Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Benedykt XVI był 265-tym biskupem Rzymu i pierwszym od XV wieku papieżem, który ustąpił z funkcji głowy Kościoła. Decyzja Benedykta XVI o ustąpieniu z urzędu biskupa Rzymu została ogłoszona przez niego 11 lutego 2013 roku. Jak wówczas zadeklarował, 28 lutego o godzinie 20:00 czasu lokalnego, zakończył swój pontyfikat. Od tego czasu były papież mieszkał w Ogrodach Watykańskich.

Po rezygnacji z urzędu, papież-senior ograniczył publiczne spotkania i wystąpienia. Co jakiś czas w mediach pojawiały się jednak zdjęcia ze spotkań z duchownym. Już w październiku 2022 roku na zamieszczonych zdjęciach widać było, że były biskup Rzymu wyraźnie schudł.

Ważniejsze wydarzenia pontyfikatu Benedykta XVI

19 kwietnia 2005 roku - zwołane po śmierci Jana Pawła II konklawe wybiera na jego następcę 78-letniego niemieckiego kardynała Josepha Ratzingera, który jako papież przybiera imię Benedykta XVI.

18-21 sierpnia 2005 roku - pierwsza podróż zagraniczna Benedykta XVI na Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii w Niemczech. Odprawił tam mszę dla miliona młodych ludzi, co było największą pod względem liczby uczestników liturgią w dziejach Niemiec.

29 listopada 2005 roku - w następstwie skandali z udziałem księży-pedofilów papież zatwierdza instrukcję watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, zabraniającą przyjmowania do seminariów duchownych kandydatów o skłonnościach homoseksualnych. Międzynarodowe środowiska homoseksualne krytykują to posunięcie jako "fatalny sygnał".

25 stycznia 2006 roku - Benedykt XVI ogłasza swą pierwszą encyklikę "Deus caritas est" (Bóg jest miłością), podkreślającą znaczenie chrześcijańskiej miłości bliźniego.

25-28 maja 2006 roku - w swą drugą podróż zagraniczną papież udaje się do Polski, gdzie odprawia dwie publiczne msze w Warszawie i Krakowie, a także odwiedza Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i były hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz.

9-14 września 2006 roku - pielgrzymka papieża do jego rodzinnej Bawarii. 12 września w przemówieniu na spotkaniu z ludźmi nauki na uniwersytecie w Ratyzbonie zacytował - krytykując ideę nawracania religijnego siłą - wypowiedź bizantyjskiego cesarza Manuela II Paleologa, iż nauka Mahometa zawiera tylko to, co "złe i nieludzkie". Wywołało to falę protestów w świecie muzułmańskim.

28 listopada - 1 grudnia 2006 roku - w swej pierwszej podróży do kraju muzułmańskiego papież odwiedził Turcję. W geście pojednania modlił się wspólnie z wielkim muftim w Błękitnym Meczecie w Stambule.

7 lipca 2007 roku - publikacja listu apostolskiego "Summorum Pontificium", który zniósł dotychczasowe ograniczenia kanoniczne, dotyczące odprawiania mszy w języku łacińskim, czego od dawna domagali się kościelni tradycjonaliści.

30 listopada 2007 r. - papież ogłosił swą drugą encyklikę "Spe salvi" ("W nadziei zbawieni"), poświęconą chrześcijańskiej nadziei i w tym kontekście krytykującą światopogląd materialistyczny jakiegokolwiek rodzaju.

15-20 kwietnia 2008 roku - pielgrzymka do USA, w której trakcie papież m.in. wystąpił w ONZ i modlił się w miejscu zburzonego w wyniku ataków terrorystycznych 11 września 2001 roku nowojorskiego World Trade Center.

24 stycznia 2009 roku - Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech biskupów, konsekrowanych w 1988 roku bez papieskiej zgody przez przywódcę tradycjonalistycznego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Decyzja ta wywołała kontrowersje nie tylko w Kościele katolickim, ale również wśród Żydów, gdyż jeden ze wspomnianych biskupów Richard Williamson wystąpił publicznie jako negacjonista Holokaustu.

17-23 marca 2009 roku - pierwsza afrykańska pielgrzymka Benedykta XVI do Kamerunu i Angoli. Wygłoszone tam homilie i przemówienia nawiązywały do najbardziej dotkliwych zagadnień politycznych, gospodarczych i socjalnych Czarnego Lądu. Krytykę wywołało stwierdzenie papieża, że stosowanie prezerwatyw nie rozwiąże problemu AIDS i dodatkowo go pogarsza.

8-15 maja 2009 roku - w trakcie swej pielgrzymki do Ziemi Świętej Benedykt XVI odwiedził Jordanię, Izrael i Autonomię Palestyńską. Zaakcentował tam, że w dążeniach do pokoju na Bliskim Wschodzie szczególną rolę powinna odegrać Jerozolima jako miejsce spotkania trzech religii monoteistycznych - judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

7 lipca 2009 roku - trzecia encyklika Benedykta XVI "Caritas in veritate" (Miłość w prawdzie), analizująca z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej wyzwania globalizującego się świata w dobie kryzysu.

20 marca 2010 roku - w liście pasterskim do Kościoła katolickiego Irlandii papież wyraził "wstyd i skruchę" z powodu nadużyć seksualnych wobec nieletnich, jakich w ciągu ubiegłych dziesięcioleci dopuszczali się w tym kraju duchowni.

1 maja 2011 roku - Benedykt XVI ogłosił błogosławionym swego poprzednika Jana Pawła II. Na uroczystości beatyfikacyjne przybyło do Rzymu około półtora miliona pielgrzymów.

22-25 września 2011 roku - trzecia i zarazem pierwsza oficjalna wizyta Benedykta XVI w Niemczech. Papież odwiedził Berlin - gdzie wygłosił w Bundestagu przemówienie na temat etycznych aspektów polityki - oraz Erfurt, sanktuarium maryjne w Etzelsbach w Turyngii i Fryburg Bryzgowijski.

Maj 2012 roku - ujawnienie faktu, że osobisty kamerdyner papieża Paolo Gabriele przekazał dziennikarzom wiele tajnych dokumentów, związanych z funkcjonowaniem Kurii Rzymskiej, co określa się jako aferę Vatileaks. W październiku tego samego roku Gabriele został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności, ale przed Bożym Narodzeniem papież go ułaskawił.

14-16 września 2012 roku - 24. - i jak się okazało - ostatnia podróż zagraniczna Benedykta XVI - wizyta apostolska w Libanie.

11 lutego 2013 roku - w łacińskim przemówieniu do zebranych w Watykanie na konsystorzu kardynałów Benedykt XVI zapowiedział, że 28 lutego złoży urząd biskupa Rzymu, uzasadniając to osłabieniem siły ciała i ducha, niezbędnej do właściwego pełnienia posługi papieskiej.

Dokumenty papieskie:

Encykliki:

25 stycznia 2006 roku Deus caritas est (Bóg jest miłością)

30 listopada 2007 roku Spe salvi (W nadziei zbawieni)

29 czerwca 2009 roku Caritas in veritate (Miłość w prawdzie)

Adhortacje apostolskie:

22 lutego 2007 roku Sacramentum Caritatis (Sakrament miłości)

30 września 2010 roku Verbum Domini (Słowo Pańskie)

19 listopada 2011 roku Africae Munus (Zadanie Afryki)

14 września 2012 roku Ecclesia in Medio Oriente (Kościół na Bliskim Wschodzie)

Motu propria:

31 maja 2005 roku L'antica e venerabile Basilica

28 czerwca 2005 roku Zatwierdzenie i publikacja Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

9 listopada 2005 roku Totius orbis

11 czerwca 2007 roku De Aliquibus Mutationibus

7 lipca 2007 roku Summorum Pontificum (dot. Nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego)

21 czerwca 2008 roku Antiqua ordinatione

2 lipca 2009 roku Ecclesiae Unitatem

7 lipca 2009 roku Zatwierdzenie nowego statutu Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)

26 października 2009 roku Omnium in mentem

21 września 2010 roku Ubicumque et semper

30 sierpnia 2011 roku Quaerit semper

11 października 2011 roku Porta Fidei

10 listopada 2012 roku Latina lingua

11 listopada 2012 roku Intima Ecclesia natura

25 stycznia 2013 roku Ministrorum institutio

25 stycznia 2013 roku Fides per doctrinam

Konstytucje apostolskie:

24 maja 2005 roku Carthaginensis

24 czerwca 2005 roku Gulbargensis

5 lipca 2005 roku Sindhudurgiensis

8 lipca 2005 roku Auguensis

20 lipca 2005 roku Iaipurensis

4 listopada 2009 roku Anglicanorum coetibus

Publikacje papieskie:

Boża rewolucja (2006)

Jezus z Nazaretu (tom I - 16 kwietnia 2007, tom II - 2011, tom III - 2012)

Światłość świata (2011, wywiad Petera Seewalda)

PRZEPOWIEDNIA MALACHIASZA


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Żródła:

"Następca papieża Benedykta XVI zostanie wybrany przed Wielkanocą" - Przemysław Henzel


"Co dalej po pontyfikacie Benedykta XVI?" - autor: elzorro (zredagowany przez: Magda Głowala-Habel)


"Ważniejsze wydarzenia pontyfikatu Benedykta XVI" - INTERNETOWA STRONA


Watykan: Benedykt XVI kończy 86 lat


Benedykt XVI nie żyje. Odszedł najstarszy papież w historii WP wiadomości


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk

04-01-2023

31-12-2022