Święty Bonifacy I (urodzony w Rzymie, w 375 roku, zmarł 4 września 422 roku)

Syn kapłana Iocundusa (Jocundus, Sekundusa) z Rzymu.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 28 grudnia 418 roku do 4 września 422 roku.

Na papieża został wybrany przez rzymskich kapłanów 28 grudnia 418 roku. Początki jego pontyfikatu zostały zakłócone przez rozruchy i opozycję części kleru, która głosowała za jego kontrkandydatem, archidiakonem Eulaliuszem.

O godność tę rywalizował z Eulaliuszem. Obydwu wybrano i wyświęcono na papieża tego samego dnia, 27 grudnia 418 roku. Jednakże to Bonifacy odniósł ostateczny sukces, a to z racji bliskiej przyjaźni z Galią Placydią, siostrą cesarza Honoriusza.

Eulaliusz cieszył się początkowo poparciem rzymskiego prefekta Symmacha i cesarza Honoriusza. Z chwilą jednak, gdy odmówił poddania się decyzji synodu, który Honoriusz zamierzał powołać dla rozstrzygnięcia sporu, został przez cesarza wygnany.

Na prośbę Bonifacego cesarz wydał rozporządzenie, z mocy, którego na przyszłość w wypadku spornego wyboru biskupa rzymskiego należało zarządzić ponowne wybory, zapewniające jednomyślność głosowania.

Krok Bonifacego był precedensem, na który niejeden władca będzie się później powoływać, aby ingerować w wybór papieża. Bonifacy wystąpi również ostro przeciw cesarzowi wschodniemu, Teodozjuszowi II, który chciał założony przez papieża Syrycjusza wikariat w Tessalonice podporządkować Konstantynopolowi. Papieżowi udało się utrzymać kontrolę nad tą ważną placówką, od której zależały losy kościelnych prowincji Illirii (dziś zachodnia Jugosławia), znajdujących się pod bezpośrednim wpływem zachodniego chrześcijaństwa.

Liturgicznym dniem jego pamięci jest dzień jego śmierci - 4 września.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


"Życie seksualne papieży" - Nigel Cawthorne


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk