Święty Hadrian III

Hadrian Colonna (urodzony w Rzymie, około 835 roku, zmarł w San Cesario sul Panaro, 17 wrzesień 885 roku) herb

Syn Benedykta Colonny z Rzymu.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 17 maja 884 roku do 17 września 885 roku.

Po śmierci papieża Marynusa I został konsekrowany 17 maja 884 roku na papieża przez biskupa Porto Formozusa, a o swoim wyborze poinformował patriarchę Focjusza. Hadrian III angażował się w konflikty rzymskich stronnictw; surowo zwalczał wrogów, np. stosując fizyczne okaleczenia.

Karol III "Gruby" pragnął zapewnić sukcesję Bernardowi - synowi z nieprawego łoża - więc zaprosił papieża na sejm Rzeszy do Wormacji, aby pomógł mu rozstrzygnąć problem. Hadrian III przekazał opiekę nad Rzymem legatowi cesar­skiemu, biskupowi Janowi. W drodze jednak za­chorował i zmarł w San Cesario sul Panaro koło Modeny. Można przypuszczać, że nie zmarł śmiercią natu­ralną, ponieważ jego ciała nie sprowadzono do Rzy­mu, lecz pochowano je w opactwie Nonantula koło Modeny.

Następca Marynusa I, Hadrian III, usiłował dowieść autorytetu swej władzy obnażając z szat i biczując na ulicach miasta żonę pewnego rzymskiego dygnitarza, który śmiał się mu sprzeciwić. Gdy jednak nieco później nie wyraził zgody na objęcie władzy przez syna bękarta francuskiego króla Karola II "Grubego", został zamordowany. Jego następca Stefan V (w latach 885-891), przyjął bardziej liberalną linie postępowania.

Od 1891 roku odbiera cześć jako świę­ty, a święto jego przypada na 8 lipca.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


"Życie seksualne papieży" - Nigel Cawthorne


Hadrianus III w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk