Innocenty IX

Giovanni Antonio Facchinetti de Nuce "Starszy" (urodzony w Bolonii, 20 lipca 1519 roku, zmarł w Rzymie, 30 grudnia 1591 roku) herb

Syn Antonia Facchinettiego i Francisci Cini.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 29 października 1591 roku do 30 grudnia 1591 roku.

To kolejny z siedmiu kandydatów króla Filipa II Habsburga, którego na konklawe 29 października 1591 roku wybrało stronnictwo prohiszpańskie. Był jednak bardzo schorowany i prawie cały swój pontyfikat spędził w łóżku.

Pochodził z Bolonii, gdzie ukończył studia prawnicze i uzyskał doktorat. Przeniósł się do Rzymu i podjął służbę u kardynała Alessandra Farnese, którego reprezentował w Awinionie, a później w Parmie. Po nominacji na biskupa Nicastro w Kalabrii w 1560 roku uczestniczył w Soborze Trydenckim. W latach panowania Piusa V i Grzegorza XIII był nuncjuszem w Wenecji, potem z powodu złego stanu zdrowia zrezygnował z kierowania diecezją i powrócił do Wiecznego Miasta. Grzegorz XIII mianował go patriarchą Jerozolimy, a 12 grudnia 1583 roku został kardynałem.

Wybrany na papieża w bardzo podeszłym wieku, przyjął imię Inno­centego IX. Po wyborze na papieża walczył z przejawami bandytyzmu w Rzymie, uregulował bieg Tybru i odnowił port w Ankonie. Swego bratanka Antonia Facchinettiego mianował członkiem Świętego Kolegium. W trosce o poprawę stanu Państwa Kościelnego zaprezentował na konsystorzu plan zgromadzenia rezerw finansowych w Zamku św. Anioła i zakazał sprzedaży dóbr papieskich. Podzielił Sekretariat Stanu na trzy sekcje narodowe do spraw: Francji i Polski, Włoch i Hiszpanii oraz Niemiec.

Przyjaźnie do ludzi usposobiony i godny szacunku papież zmarł w Rzymie już po dwóch miesiącach urzędowania, 30 grudnia 1591 roku, a pochowano go w Bazylice św. Piotra.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk