Błogosławiony Innocenty V

Pierre de Tarantaise (urodzony w Tarentaise, Champagny, Francja, około 1224 roku, zmarł w Rzymie, 22 czerwca 1276 roku) herb

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 21 stycznia do 22 czerwca 1276 roku.

Pierwszego dnia konklawe w Arezzo, 21 stycznia 1276 roku na Tron Piotrowy - po raz pierwszy w dziejach papiestwa - dominikanina. 22 lutego 1276 roku został intonizowany na Piotrowym Tronie.

Urodził się w Tarantaise w Sabaudii. Po ukończeniu teo­logii na Uniwersytecie Paryskim został tam wykładowcą. Był autorem komentarzy do "Księgi sentencji" Piotra Lombarda, podręcznika etyki, komentarzy do listów św. Pawła oraz zbioru ka­zań. Wspólnie z Albertem "Wielkim" oraz Toma­szem z Akwinu zorganizował studium generalne dla francuskiej prowincji dominikanów. W latach 1264-1267 był prowincjałem zakonu we Francji. Od Grze­gorza X 6 czerwca 1272 roku otrzymał nominację na arcybiskupa Lyonu, a następnie 3 czerwca 1274 roku otrzymał nominację na kardynała-biskupa Ostii i Velletri oraz wielkegom penitencjariusza i dziekana Świętego Kolegium. Wziął udział w So­borze Lyońskim II.

Po wyborze opuścił z dworem Arezzo i przybył do Rzymu i gdzie 22 lutego 1276 roku zotał koronowany w bazylice św. Piotra, a następnie przeniósł się do Lateranu. Podczas swojego panowania na Tronie Piotrowym próbował pogodzić przeciwstawne interesy Karola I Andegaweńskiego i Rudolfa I Habsburga. Pamiętając o unii kościelnej, zawartej na Soborze Lyońskim II, zażą­dał od kleru greckiego uznania prymatu i przyjęcia formuły Filioque. W Hiszpanii polecił ogłosić kru­cjatę przeciw Saracenom.

Zmarł w Rzymie, po zaledwie półrocznym pontyfikacie, pochowano go w Bazylice św. Jana na Latera­nie. 9 marca 1898 roku beatyfikowany, a jego wspomnienie liturgicz­ne przypada 22 czerwca.

Wiódł życie pobożne, zgodne z surowymi obyczajami swego zako­nu.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Innocentius V w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk