Innocenty VIII

Giovanni Battista Cibo [Cibo/Cibei] (urodzony w Savonie, w 1432 roku, zmarł w Rzymie, 25 lipca 1492 roku) herb

Syn Arano [Aronne/Aranino] Cibo, palatyna-hrabiego Królestwa Neapolu, wicekróla Neapolu, doży Genui, królewskiego Radca Neapol przewodniczącego Najwyższej Izby Administracyjnej Neapolu, regenta (Justice) Neapolu, senatora i prefekta Rzymiu i Teodoriny de Mari, córki Giovanniego Battisty de Mari, patrycjusza Genui.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 29 sierpnia 1484 roku do 25 lipca 1492 roku.

W latach młodzieńczych, spędzo­nych na dworze króla Neapolu, zo­stał ojcem trojga nieślubnych dzie­ci, które później - już jako papież - wprowadził poprzez małżeństwa do rodzin książęcych.

Przyszedł na świat w Genui ja­ko syn senatora rzymskiego, spokrewnionego z genueńskim rodem Doriów. Studiował w Pa­dwie i Rzymie; przyjął święcenia i dzięki protekcji kardynała Calan­driniego został w wieku 35-lat biskupem w Savo­nie, a potem po pięciu latach w Molfetcie. Syks­rus IV, za namową swego bratan­ka, kardynała Giuliana della Ro­vere, mianował go w 1474 roku kardynałem-prezbiterem.

Ponieważ po śmierci Sykstusa IV (12 sierpnia 1484 roku) doszło w Rzymie do rozruchów, konklawe mogło się rozpocząć dopiero 26 sierpnia tegoż roku. Kiedy został wybrany na papieża 29 sierpnia 1484 roku, tak jak poprzednik pod­trzymał przepych dworu papieskiego, co jeszcze bardziej obni­żyło prestiż papiestwa i miało fatalny wpływ na poziom życia duchowieństwa. Innocenty VIII odziedziczył po Sykstusie IV ogromny deficyt w budżecie Ko­ścioła, więc oddał w zastaw tiarę papieską i stwo­rzył wiele nowych, niepotrzebnych stanowisk, które sprzedawał na licytacjach. Tak powstał "se­kretariat apostolski", którego członkowie handlowali fałszywymi bullami, aby odzyskać pieniądze wydane na pozyskanie urzędów. Jego wybór na papieża skażony był symo­nią, zwłaszcza że zawdzięczał ów wybór kardynałowi Giulia­no delia Rovere, bratankowi Sykstusa IV, który potem nadal miał decydujący wpływ na rządy papieża.

W Rzymie trwały walki pomiędzy rodami Orsinich i Colonnów, a papież toczył wojnę z królem Neapolu Ferdynandem I, popierając zbuntowanych baronów neapolitańskich. Zawar­to wprawdzie wymuszony pokój, przypieczęto­wany małżeństwem wnuczki papieża z wnukiem króla, ale wkrótce znowu doszło do wojny i Fer­dynand I został ekskomunikowany oraz złożony z tronu. Innocenty VIII, w nadziei na zdobycie wsparcia rodziny Medyceuszy, ożenił Franciszka - jednego ze swych nie ślubnych synów - z cór­ką Lorenza, zwanego Wawrzyńcem "Wspaniałym", a jego 13-letniego syna Giovanniego (później­szego Leona X) mianował kardynałem.

Bullą Summis desiderantes z 5 grudnia 1484 roku ustanowił inkwi­zycję w Niemczech, dając podstawę do procesów czarownic i w której usprawiedliwiał inkwizycję w wykonaniu wyroków śmierci przez dominikanów na czarownicach. Potępił 900 tez Picó delia Mirandoli, usiłującego pogodzić filozofię myślicieli starożyt­nych z nauką chrześcijańską oraz naukę Platona z nauką Arystotelesa. W sprawie Turków postawa papieża była niekonsekwentna: jako pierwszy papież nawią­zał stosunki z imperium osmańskim, zawierając porozumienie z sułtanem Bajezydem II. Za sowi­tą opłatę i relikwię Świętej Włóczni, którą miał być przebity bok Chrystusa na krzyżu. Inno­centy VIII zgodził się przetrzymywać w Rzymie pretendenta do tronu, brata sułtana, Cema. 2 stycznia 1492 roku kie­dy Hiszpanie odbili z rąk Maurów Grenadę, pa­pież nadał Ferdynandowi II Aragońskiemu i jego następcom tytuł "królów katolickich".

Zmarł w Rzymie, a pochowano go w Bazyli­ce św. Piotra. Jego pontyfikat przyniósł poważne szkody prestiżowi papiestwa.

Innocenty VIII, pierwszy papież, który otwarcie przyznał się do swoich nieprawych dzieci, pragnie zmienić oblicze papiestwa. Wcześniej papieskich bastardów określano zwykle eufemis­tycznie mianem "bratanków". Wszelkie obietnice, które niósł ze sobą Innocenty jako dziecię renesansu, prysły jednak szybko, gdy papież udzielił swojej aprobaty księdze, która wkrótce okazała się najbardziej niszczycielską w dziejach świata.

Jego bulla papieska zatytułowana "Summis Desiderantes Affectibus" na nowo zapoczątkowała polowania na czarownice i poprzedziła Malleus Maleficarum (Młota na czarownice), podręcznik, w którym instruowano, jak tropić i karać czarownice - dzieło napisane przez dwóch najbardziej bezdusznych inkwizy­torów Kościoła, Heinricha Kraemera i Johanna Sprengera.

"Mężczyźni i kobiety, którzy odeszli od katolickiej wiary, sarni oddają się demonom, incubi in succubi [demonicznym partnerom seksualnym, odpowiednio, męskim i kobiecym]", pisał Innocenty, "i za sprawą czarów, zaklęć, magicznych sztuczek i innych odrażających praktyk zabijają niemowlęta jeszcze w łonie matki... uniemożliwiają mężczyznom wyko­nywanie małżeńskiego obowiązku, kobietom zaś poczęcie; dzięki nim mąż nie może się zbliżyć do żony, żona zaś przyjąć męża".

Gdyby Młot na czarownice nie pełnił przez stulecia głównej instrukcji prowadzenia tortur i palenia na stosie tysięcy oskarżonych o czary, przeszedłby pewnie do historii jako jeszcze jedno świadectwo ludzkiej głupoty. Znany fragment owej księgi poświęcony został "czcigodnemu ojcu, należącemu do zgromadzenia dominikanów w Spires, znanemu z pobożnego życia i uczoności".

"Dnia pewnego", pisał ksiądz, "gdym wysłuchiwał spowiedzi, przybył młodzieniec i podczas wyznawania grzechów z żałością oznajmił, iż stracił swoje przyrodzenie. Zdumiony jego słowami, nie chcąc dać im lekkomyślnie wiary, zdaniem ludzi mądrych jest to, bowiem niefrasob­liwością, poprosiłem o dowód. Młodzieniec zdjął wtedy szaty i rzeczywiś­cie w miejscu jego przyrodzenia nie zobaczyłem niczego. Wówczas, idąc za mądrą radą, zapytałem, czy podejrzewa kogoś o to, że go zaczarował. Wyznał mi, że podejrzewa pewną białogłowę, nie ma jej jednak w mieście, przeprowadziła się bowiem do Worms. Wówczas rzekłem: "Radzę ci, byś udał się do niej jak najszybciej i z całych sił starał się ją udobruchać delikatnymi słowy i obietnicami". Tak też uczynił. Po kilku dniach wrócił, by mi podziękować, powiadając, że całym go odzyskał. Uwierzyłem jego słowom, lecz ponownie zażądałem dowodu dla mych oczu".

Żarliwie wspierający polowania na czarownice Innocenty VIII naj­widoczniej otrzeźwiał u schyłku swojego życia, być może czując, ile cierpień i bólu spowodował. W roku 1492, leżąc na łożu śmierci, modlił się ponoć, by jego miejsce zajął lepszy człowiek. Modły jego nie zostały wszakże wysłuchane, w stronę papieskiego tronu zmierzał już bowiem Rodrigo Borgia (Aleksander VI).

Przed święceniami kapłańskimi, które odbyły się w 1467 roku ożenił się z Eleanorą Capece-Galeotas (zmarła w 1465 roku), córką Nicholas Capece-Galeotas, patrycjusza Neapolu, z którą nie posiadał potomstwa. Innocenty VIII miał dwoje nieślubne dzieci, z okresu swojej młodości, i urodzone przed wstąpieniem do stanu duchownego. Jego nepotyzm w stosunku do dzieci zostały opisane jako "bogate, jak to było bezwstydne". Jego starszy syn Franceschetto Cybo, hrabia del Anguillara, komes Palatynu, gubernator Rzymu, gubernator generalny papieskiej armii, gubernator Spoleto, który poślubił Magdalenę de' Medici, córkę Lorenza de Medici, bankiera władcy Florencji, w zamian za uzyskanie kapelusza kardynalskiego dla jego 13-letniego syna Jana de Medyci, który później został papieżem Leon X. Ponadto papież miał córkę Teodorinę Cybo, poślubiła Gherarda Usodimare, patrycjusza Genui, generalnego finansisty Państwa Papieskiego, rodzina przyjęła nazwisko "Cybo-Usodimare". Savonarola skarcił go za jego ziemskie ambicje.

Papież, który zasłynął z publicznego przyznania się do swoich nieślubnych dzieci i oficjalnego rozpoczęcia polowań na czarownice. Czarownice palono w średniowieczu? To prawda, że w średniowieczu od czasu do czasu jakaś kobieta oskarżona o czary płonęła na stosie. Nie był to jednak powszechny proceder. To uległo zmianie za Innocentego VIII. Okres największych polowań na czarownice trwał aż do XVII wieku.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


"Królewskie skandale" - Michael Farquhar, przekład - Zbigniew Kościuch


Lista aktywnych seksualnie papieży w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Innocentius VIII w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Najgorszy pontyfikat w historii? Historia zna wielu grzesznych, okrutnych i chciwych papieży w "KRONIKI DZIEJÓW" - ONET.PL


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk

26-10-2021