Petronia (zmarła w 472 roku)

Żona Święty Feliks II (III) (zmarł 1 marca 492 roku) późniejszego papieża, biskupa Rzymu, wikariusza Jezusa Chrystusa, następcy i księcia .

Powiła dwoje dzieci:

Giordana, ojciec papieża św. Grzegorza I "Wielkiego",

Paulę.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk