Pietro Gasparri (urodzony w Ussita, Perugia 5 maja 1852, roku, zmarł w Rzymie 18 listopada 1934 roku) herb

Kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego od 4 grudnia 1916 roku do 18 listopada 1934 roku i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Benedykta XV od 22 stycznia do 6 lutego 1922 roku.

Kardynał włoski, prawnik (doktor prawa kanonicznego i cywilnego), autor bardzo popularnego katechizmu.

Kształcił się w seminarium niższym w Nepi, a później w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 marca 1877 roku. Wykładał prawo kanoniczne w paryskim Institut catholique w latach 1879-98, a następnie był delegatem Stolicy Apostolskiej w Ameryce Południowej (w Peru - 26 marca 1898 roku, Boliwia, Ekwador). Od 12 lutego 1898 roku został mianowy tytularnym arcybiskupem Caesarea w Palestynie, a 6 Mar 1898 roku został ordynariuszem biskupstwa. Od 23 kwietnia 1901 roku sekretarz Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych.

4 kwietnia 1904 roku został powołany przez Piusa X na sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej, której zadaniem było stworzenie nowoczesnego kodeksu prawa kanonicznego. Odegrał ogromną rolę w przygotowaniu kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku. 16 grudnia 1907 roku został kardynałem. 19 grudnia 1907 roku do 9 grudnia 1915 roku został kardynalem-prezbiter San Bernardo alle Terme. Od 13 październiku 1914 roku do 7 lutego 1930 roku był papieskim sekretarzem stanu (z nominacji Benedykta XV). W imieniu papieża był sygnatariuszem traktatów laterańskich. Od 22 stycznia 1915 roku został kardynałem-prezbiterem San Lorenzo in Lucina. Od 4 grudnia 1916 roku kamerling Kamery Apostolskiej. Od 16 października 1917 roku przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Od 5 lipca 1925 roku do 7 lutego 1930 roku prefekt Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych.

Przeszedł na emeryturę w 1930 roku (zastąpił go kardynał Pacelli, późniejszy papież Pius XII).

Jego grób znajduje się w Ussita. 25 kwietnia 1925 roku odznaczony Orderem Orła Białego.


Żródła:

Pietro Gasparri w "Wikipedii"


Pietro Gasparri w "The Cardinals of the Holy Roman Church" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Pietro Cardinal Gasparri w "Catholic-Hierarchy" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Pietro Gasparri w "Araldica Vaticana Anno XIV" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk