Pius III

Francesco Todeschini-Piccolomini (urodzony w Sienie, 29 maja 1439 roku, zmarł w Rzymie, 18 października 1503 roku) herb

Syn Giovanniego (Nanni)-Pietra Todeschini, adoptowanego syna papieża Piusa II pod nazwiskiem Todeschini-Piccolomini, urzenika papieskiego w Republice Siena, papieskiego gubernatora dell'Umbria i Laudamii Piccolomini, córki Silvia Picolominiego, patrycjusza Sieny.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 22 września 1503 roku do 18 października 1503 roku.

Już w chwili wyboru cierpiał na podagrę, toteż skró­cono uroczystości koronacyjne. Przed elekcją kardy­nałowie przyjęli kapitulację wyborczą, zobowiązu­jąc się, że ten, który zostanie papieżem, będzie jej przestrzegał.

Pochodził z Sarteno i był siostrzeńcem Piusa II, który wysłał go na studia prawnicze do Perugii. Po uzyskaniu doktoratu został wyświęcony przez wuja na diakona, mianowany w 1460 roku arcybisku­pem Sieny, a potem kardynałem-diakonem. Był legatem papieskim w Marchii Ankony, później także w Niemczech. Pius II, udając się na kru­cjatę przeciw Turkom, powierzył mu zarząd w Rzymie i Państwie Kościelnym. Przez wiele lat był kardynałem-protektorem Anglii i Niemiec. Założył w Sienie, w domu swego wuja, bibliote­kę - Libreria Piccolomini.

16 września 1503 roku zebrało się konklawe i wybrało 22 września ciężko chorego Frances­co-Todeschiui Piccolominiego, który przybrał imię Piusa III. Został wybrany na papieża jako znany wróg symonii, ponieważ nie dał się przekupić podczas konklawe, które dokonało elekcji Aleksandra VI i jawnym przeciwnikiem zmarłego papieża Aleksandra VI. Był jego zdeklarowanym przeciwnikiem i jako je­dyny kardynał protestował przeciw przekazaniu Benewentu w posiadanie Juanowi Borji. Miał dobrą wolę przeprowadzenia reformy Kościoła, zmarł jed­nak już 18 października 1503 po pontyfikacie trwającym zaledwie 26 dni. Pochowano go w rzymskim kościele S. Andrea delia Valie.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk