Błogosławiony Urban V

Guillaume de Grimoard (urodzony w Grisac, Langwedocja, Francja, w 1310 roku, zmarł w Awinion, Francja 19 grudnia 1370 roku) herb

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 16 października 1362 roku do 19 maja 1370 roku.

Podjął próbę przeniesienia kurii papieskiej do Rzy­mu. Przez cały pontyfikat nosił habit benedyktyński i wiódł żywot mnicha, poświęcając się dziełu refor­my i przygotowaniu krucjaty, która miała przywró­cić jedność z Kościołem wschodnim.

Przyszedł na świat na zamku Grasic w Langwedocji, w rodzinie szlacheckiej, wstąpił do benedyktynów w Mar­sylii, gdzie w od 1361 roku był opatem klasztoru św. Wiktora. Po uzyskaniu doktoratu z prawa kanoniczne­go wykładał w Montpellier i Awinionie. Został roku opatem klasztoru w Auxerre, a potem w Marsylii. Kilkakrotnie był legatem papieskim w Italii. 28 września 1362 roku wy­brano go na Tron Piotrowy, kiedy przebywał z mi­sją w Neapolu.

Po elekcji postanowił, że to papież będzie ob­sadzał stolice patriarchalne i biskupie oraz ważniejsze stanowiska zakonne. Ograniczył wydatki na utrzymanie dworu papieskiego, zmniejszył wy­sokość dziesięcin i zakazał kumulacji beneficjów. Z własnej szkatuły utrzymywał blisko 1,5 tysiąca ubogich studentów uczelni francuskich. Zezwolił na powołanie nowych uniwersytetów w Orange i Wiedniu. Dla Polski zasłużył się udzieleniem w maju 1364 roku zgody Kazimierzowi III "Wielkiemu" na akt fundacyjny Akademii Krakowskiej, Kazimierz fundując tę uczelnię wzorował się na Uniwer­sytecie bolońskim, chodziło mu, bowiem o przygotowanie fachowej kadry urzędniczej, dobrze obeznanej z zasadami prawa. Akademia nie miała wydziału teologii. Wielkie też zasługi położył dla organizacji Kościoła na Rusi. Dzięki jego staraniom powstały tam biskupstwa w Chełmie i Włodzimie­rzu, a około 1367 roku arcybiskupstwo w Haliczu, później przenie­sione do Lwowa. Nowemu arcybiskupstwu poddano biskupst­wo przemyskie, chełmskie i włodzimierskie. Metropolię tę zatwierdziła Stolica Apostolska w 1375 roku, znosząc równocześnie wszelkie uprawnienia do Rusi biskupów lubuskich.

W nadziei na pojednanie ze Wschodem poparł krucjatę przeciw Turkom, która jednak zakończyła się niepowodzeniem.

Był człowie­kiem dużej wiedzy i surowych obyczajów, również jako papież przestrzegał zakonnego sposobu bycia i preferował prostotę obyczajów na dworze papieskim. W owym czasie często odzywały się apele o przeniesienie Kurii papieskiej z powrotem do Rzymu. Postanowił powrócić do Rzy­mu, pomimo niechęci kurialistów i dworu francu­skiego. Urban V przychylając się do tych próśb, 30 kwietnia 1367 roku opuścił w końcu Awinion i 16 października wkroczył do Rzymu. Szczególnie prosiła go o to św. Brygida szwedzka, natomiast dwór francuski był temu przeciwny. Zamieszkał w Pałacu Watykańskim, który wcześniej kazał odnowić. Odrestaurował wiele zniszczonych kościołów i przebudował spaloną Bazylikę św. Jana na Lateranie. W Rzymie papież poczynił wielkie starania o renowację rzyms­kich kościołów, zwłaszcza kościoła na Lateranie i bazyliki św. Piotra. Nie zdołał jednak przezwyciężyć trudno­ści w samym państwie kościelnym i dlatego w jesieni 1370 roku, wbrew ostrzeżeniom św. Brygidy oraz Petrar­ki i św. Katarzyny z Sieny, która przepowiedziała mu rychłą śmierć, jeśli opuści Wieczne Miasto - wrócił do Awinionu. Po trzech latach niechęć ludności do jego osoby, wznowienie wojny stuletniej oraz trudności związane z przygotowaniami do krucja­ty sprawiły, że 5 września 1370 roku opuścił Rzym i 27 września powrócił do Awinionu drogą morską. Dla wielu krok ten był wielkim rozczarowaniem.

Odrestaurował wiele zniszczonych kościołów i przebudował spaloną Bazylikę św. Jana na Lateranie. Do Rzymu przyby­li obaj cesarze: Karol IV Luksemburski - papież koronował jego małżonkę na cesarzową i Jan V Paleolog, który złożył przed Urbanem V rzymskie wyznanie wiary.

Dwa miesiące później Urban V zachorował i zmarł 19 grudnia 1370 roku w Awinionie. Pochowano go w tamtejszej katedrze, potem jego ciało przeniesiono do opactwa św. Wiktora w Marsylii. Pius IX beatyfikował go w 1870 roku. Wspomnienie liturgiczne przypada 19 grudnia.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Urbano V w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk