USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

zgodnia z art. 2.2. rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

oraz z art. 2.5. na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Bogdan Pietrzyk


POCZET WŁADCÓW ŚWIATA

Poczet królów Anglii

Poczet władców Aragonii

Poczet władców Austrii

Poczet cesarzy Austrii

Poczet cesarzy Austrio-Węgier

Poczet władców Bretanii

Poczet królów Czech

Poczet hrabiów Flandrii

Poczet królów Francji

Poczet królów Hiszpanii

Poczet królów Jerozolimy

Poczet hetmanów kozackich

Poczet władców Litwy

Poczet władców moskiewskich

Poczet królów Nawarry

Poczet królów Neapolu

Poczet królów Niemiec

Poczet królów Obojga Sycylii

Poczet papieży

Poczet władców i władczyń Polski

Poczet władców Portugalii

Poczet książąt Pomorza Zachodniego

Poczet władców Prus

Poczet władców Rosji

Poczet władców Sabaudii

Poczet królów Sycylii

Poczet królów Szwecji

Poczet książąt Śląska

Poczet władców Tuluzy

Poczet królów Węgier

Poczet wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego

Poczet królów Wielkiej Brytanii

Poczet królów Włoch


SPIS DYNASTII


CZŁONKOWIE DYNASTII


SPIS RODÓW


SPIS HERBÓW


SPIS OSÓB


BIBLIOGRAFIA