pierwotna forma herbu

herb Trzy Zęby

Inne zęby: Zęby, Smocze Zęby, Wilcze Zęby.

Blazon: W polu czerwonym trzy wilcze zęby srebrne w słup, większe nad mniejszymi, osadzone w takimż kawałku szczęki. W formie pierwotnej zamiast zębów był trzy kliny w słup ostrzami w lewo. Niekiedy szczękę przedstawiano przylegającą do brzegów tarczy co jest niezgodne z zasadami stylizacji heraldycznej. Zdarzały się przypadki odwrócenia godła i zamiany barw pola na błękitne.

Polski i węgierski herb szlachecki.

Legenda herbowa: Tak, to zęby smoka (Polacy nazywali go "trzy zęby" lub "smocze zęby"), którego według legendy miał pokonać protoplasta rodu. W Polsce mówiło się również, że są to wilcze zęby.

Przyniesiony do Polski przez króla Stefana Batorego w 1576 roku.

Herbowni: Batory, Batowski, Baturzycki.

herb Trzy Zeby mylnie malowana przez Jana Matejkę

Odmiany herbu:

herb Batowski Hrabia

herb Batowski

Inna nazwa: Wilcze Zęby.

Blazon: W polu czerwonym trzy wilcze zęby srebrne w słup, większe nad mniejszymi. Nad tarczą korona hrabiowska. Nad nią hełm. W klejnocie nad hełmem trzy pióra strusie. Pod tarczą, na wstędze dewiza łacińska Recte et Fortiter.

Najwcześniejsze wzmianki: nadany Aleksandrowi Batowskiemu w 1824 roku w Królestwie Polskim.

Herbowni: Batowski (hrabiowie).

herb Trzy Buławy

Inna nazwa: Carbothi.

Blazon: Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

Na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym, błękitnym skos czerwony obarczony trzema liliami srebrnymi, nad nim dwie, pod nim jedna buława złota; W polu lewym, czerwonym, szczęka wilka srebrna z trzema takimiż zębami. Klejnot nieznany. Labry z prawej błękitne, podbite złotem, z lewej czerwone, podbite srebrem.

Szymon Okolski, podając rysunek tego herbu, zamieścił tylko godła z prawego pola.

Najwcześniejsze wzmianki: nadany 15 kwietnia 1590 roku Angelo Carbothiemu, aptekarzowi nadwornemu. Jego herb rodowy jest w prawym polu, w lewym umieszczono herb Zęby kardynała Andrzeja Batorego.

Herbowni: Tadeusz Gajl wymienia następujące rody herbownych uprawnionych do posługiwania się tym herbem: Carbothi, Carbotho, Karboth, Mocarski, Moczarski, Supiński.

herb Graf von Beust

Herbowni: Graf von Beust zamieszkali na Śląsku.


Żródła:

herb Trzy Zęby w "Wikipedii"


herb Batowski w "Wikipedii"


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby Polskie