warianty podstawowe

wg "CLENODIUM"

wg Czechowskiego

Herbowni: Galiński (książęta), Korybut (książęta), Łahiszyński, Nieświeccy (książęta), Nikitinicz, Porycki (książęta), Purycki, Wiśniowiecki (książęta, król), Woroniecki (książęta), Woroniecki Korybut (książęta), Woroniecki ze Zbaraża (książęta), Zbarski (książęta), Zbarazki, Zdanowicz, Żdanowicz - rody utytułowane wywodzące się od książąt nieświckich, potomków księcia nowogrodzko-siewierskiego Korybuta (urodzony około 1355 roku, zmarł po roku 1404), syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza lub książąt turowsko-pińskich z dynastii Rurykowiczów.

Odmiany herbu:

herb Daszkiewicz

Polski herb szlachecki, odmiana herbu Korybut.

Blazon: W polu błękitnym nad sześciopromienną gwiazdą złotą, na barku półksiężyca złotego taki sam krzyż z przekrzyżowanymi trzema ramionami.

Herbowni: Herb gałęzi litewskiej rodziny Daszkiewiczów, osiadłej w Prusach.

herb Korybut Książę

Blazon: W polu czerwonym półksiężyc z krzyżem potrójnym i gwiazdą sześcioramienną złote. Półksiężyc powinien być obiema rogami na dół obrócony, barkiem zaś do góry, w pośrodku jego gwiazda o sześciu promieniach, na barku jego stoi krzyż ale troisty, to jest jeden na prostej linii, dwa poprzek, jeden z jednego boku, drugi z drugiego. W klejnocie mitra książęca.

herb Korybut II

Herbowni: Galiński, Korybut, Lewgowd, Łahiszyński, Nikitinicz, Purwicki, Purycki, Zdanowicz, Żdanowicz, Żernicki.

herb Korybut III

Herbowni: Korybut, Łahiszyński.

herb Porycki

Herbowni: (kniaziowie) Poryccy.

herb Michała I Wiśniowieckiego

herb rodu Wisniowiecki-Mohyła

Herbowni: (kniaziowie) Wiśniowiecki-Mohyła.

herb Woroniecki

Odmiana herbu zatwierdzona w 1821 roku przez senat Królestwa Polskiego

Inny wariant tej odmiany herbu

Odmiana herbu zatwierdzona w 1882 roku w Rosji

Herbowni: (kniaziowie) Woronieccy.

herb Zbarski

herby podstawowe

Odmiana herbu według "Kroniki polskiej" M. Bielskiego i "Zwierzyńca" Mikołaja Reja

Herbowni: książęta Zbarscy i Wiśnowieccy.


Żródła:

Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herbarz Polski


herb Korybut w "Wikipedii"